เข้าสู่ระบบ

เมื่อฉันข้ามไปใน 20 ปีข้างหน้า

8361
ภาพประกอบไอเดีย เมื่อฉันข้ามไปใน 20 ปีข้างหน้า

ให้นักเรียนแสดงออกทางความคิดในการสมมติเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตผ่านเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์โลก

กิจกรรม​ : เมื่อฉันข้ามไปใน 20 ปี​ข้างหน้า


ประวัติ​ศาสตร์​สากล มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 5


ให้นักเรียนสมมติตัวเองเป็นนัก​ประวัติ​ศาสตร์​ตัวยงในการเล่าเหตุการณ์​จากภาพที่ได้รับ หากนักเรียนไม่ทราบเรื่องราวในภาพสามารถเล่าตามความเข้าใจได้เลย ผิดหรือถูก​ไม่ว่ากัน พร้อมชวนให้ผู้ฟัง​เห็นภาพว่าหากเหตุการณ์​ในภาพยังคงเกิดขึ้นอีก 20 ปี​ข้างหน้า​จะเป็​นอย่างไร


เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักอธิบายปรากฏการณ์​ในสังคม โดยชี้ให้เห็น​ว่าหากข้อมูล​ที่เราเล่าปราศจาก​หลักฐานหรือความถูกต้อง​แล้ว ประวัติศาสตร์​เรื่องนั้น ๆ ก็ไม่ต่างไปจาก fake news ที่เราแชร์​ ๆ อย่างไร้สติ


และกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนมองอนาคตอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องในปัจจุบั​น ครูจึงฝึกให้นักเรียนจินตภาพไปถึง 20 ปีข้างหน้า​


และสอนให้นักเรียนตกตะกอนความคิดว่า #ผู้ชนะ #ผู้ปกครอง #ผู้มีอำนาจ มักจะสร้างเรื่องราวให้เราหลงเชื่อได้ในประวัติศาสต​ร์นั้น ๆ หากเราขาดสติไตร่ตรอง

1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
9
ดาวน์โหลด
4
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline