icon
เข้าสู่ระบบ

สำรวจการตระหนักรู้ภายในตัวเอง

18377
ภาพประกอบไอเดีย สำรวจการตระหนักรู้ภายในตัวเอง

ลองมาสำรวจคุณภาพความคิดที่มีต่อชีวิตและการเรียนของตัวเอง 💕 ผ่านคำถามง่าย ๆ ตั้งคำถามกับตัวเอง และตอบให้ตัวเองได้ฟังความคิดของตัวเอง

การตระรู้ในตัวเอง เป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาแนะแนว

ความเหมาะสมของกิจกรรมเนื้อหากิจรรมนี้ : เหมาะกับนักเรียนในวัย 16 ปีขึ้นไป เพราะเป็นช่วงวัยที่เริ่มค้นหาอัตลักษณ์แห่งตน เพื่อตระหนักรู้ในตัวเอง


STEP1 อธิบายให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ในตัวเอง


  • ครูอธิบายความหมายของคำว่า Self และคำว่า Identity เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพและลักษณะของตัวเอง และความสำคัญของการรู้จักตนเอง


STEP2 สำรวจการตระหนักรู้ภายในตัวเอง

ลองมาสำรวจคุณภาพความคิดที่มีต่อชีวิตและการเรียนของตัวเอง 💕

ผ่านคำถามง่าย ๆ ตั้งคำถามกับตัวเอง และตอบให้ตัวเองได้ฟังความคิดของตัวเอง

***ไม่เน้นภาษาที่สวยงามเพื่อให้ครูพอใจ แต่เน้นที่นักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่ตัวเองคิด รู้สึก ให้ตัวเองฟัง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: 9639356D-49F8-4F45-B1DE-A0D966649AAE.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 277 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(28)
เก็บไว้อ่าน
(16)