icon
เข้าสู่ระบบ

Creative Science Classroom

2495
ภาพประกอบไอเดีย Creative Science Classroom

เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ได้เพิ่มทักษะ Creative Thinking (Creative science classroom) สำนักฝึกวิทย์ยายุทธฉบับครูวิทย์ มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สนุกมาก

Creative science classroom

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ครูได้มีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นั้นคือการออกแบบการเรียนรู้แบบ Creative Learning Spiral 5 ขั้นตอน ดังนี้

  1. จินตนาการ
  2. สร้าง
  3. เล่น
  4. แบ่งปัน
  5. สะท้อนการเรียนรู้

ซึ่งในช่วงการทำกิจกรรมได้ลองเขียนเป็นแผนการเรียนรู้ออกมาตามขั้นตอนเพื่อนำไปใช้ในห้องเรียนจริงตามภาพด้านล่างนี้

เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้ลองคิดเพื่อปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน "การจัดการขยะสู่พลังงานไฟฟ้า" ซึ่งเป็นเค้าโครงเบื้องต้น และหลังจากนี้คงได้ปรับให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อนำไปใช้จริงต่อไป


ประมวลภาพการเข้าร่วม Online Workshop Creative science classroom สำนักฝึกวิทย์ยายุทธฉบับครูวิทย์ 

ขอบคุณสำหรับการจัดกิจกรรม และ ขอบคุณสำหรับพื้นที่แบ่งปันไอเดีย

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)