icon
เข้าสู่ระบบ

อุปกรณ์เรียนรู้โครงสร้างไอโซเมอร์ภายในบ้าน

7779

การเรียนโครงสร้างไอโซเมอร์จากอุปกรณ์ที่มีภายในบ้าน เช่น ดินน้ำมันกับไม้จิ้มฟัน หรืออาจจะใช้วัสดุอื่นที่หาได้ภายง่าย สะดวก 

ก่อนถึงชั่วโมงเรียนให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

เมื่อถึงคาบเรียนเกรินนำและยกตัวอย่างของโครงสร้างไอโซเมอร์พร้อมอธิบายความหมายของไอโซเมอร์ จากนั้นจากนั้นทำกิจกรรมร่วมกันโดยให้นักเรียนต่อโครงสร้างไอโซเมอร์จากดินน้ำมันที่เตรียมไว้ เเมื่อต่อโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย ร่วมกันวิเคราะห์สรุปแต่ละโครงสร้างพร้อมอ่านชื่อของโครงสร้างนั้น


จากนั้นอธิบายเพิ่มเติมพร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น เมื่ออธิบายเสร็จแล้วเข้ากิจกรรม yes or no เป็นกิจกรรมที่บอกว่าโครงสร้างที่กำหนดให้เป็นไอโซเมอร์กันหรือไม่ เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียน

สุดท้ายให้นักเรียนนำดินน้ำมันไปสร้างโครงสร้างไอโซเมอร์เพิ่มเติมจัดทำเป็นรูปให้อยู่ในเฟรมเดียวกัน


ตัวอย่างผลงานนักเรียน

ส่วนนักเรียนที่ไม่มีดินน้ำมัน สามารถออกแบบเองได้ ตัวอย่าง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 4ไอโซเมอร์.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 10 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(10)
เก็บไว้อ่าน
(2)