icon
giftClose
profile

Cell Project

39877
ภาพประกอบไอเดีย Cell Project

ถ้าจะนำสิ่งของใกล้ตัว มาแปลงร่างให้กลายเป็นรูปร่างเซลล์ จะออกมาหน้าตาอย่างไรกันนะ ?


" ครูคะ นิวเคลียสมันกลมเหมือนไข่ต้มไหมคะ "

ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ที่กำลังเรียนถึงรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์ นักเรียนหลายๆคนเกิดความสงสัยกับรูปร่างของออร์แกเนลภายในเซลล์ ว่ามันจะเหมือนกับสิ่งของที่เราเห็นอยู่ทุกวันกันหรือไม่ ?

ครูจึงเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมา โดยเมื่อนักเรียนได้เรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนทบทวนความเข้าใจของตัวเอง โดยการให้นักเรียนสร้างแบบจำลองของเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ โดยใช้วัสดุภายในบ้าน หรือจานอาหารที่เราทานกันเป็นประจำจากการวัดผลจากผลงานของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าในเรื่องรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งไอเดียนี้เป็นการให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ และได้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนเพื่อให้ได้โมเดลเซลล์ที่สุดแสนจะน่ารัก และน่าอร่อยออกมาให้เราได้รับชม

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(9)
เก็บไว้อ่าน
(5)