icon
เข้าสู่ระบบ

เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันกับเคมีครูแอน

16373
ภาพประกอบไอเดีย เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันกับเคมีครูแอน

ให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน(ไฟไหม้โรงงานเคมี) ช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา รวมถึงวิธีการป้องกัน จากนั้นโยงเข้าเนื้อหาเคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ และความปลอดภัย

ใช้คำถามว่าเหตุการณนี้เกิดอะไรขึ้น ??จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุ โดยครูจะตั้งคำถามถามนักเรียนไปเรื่อยๆ เช่น ต้นเหตุของการเกิดไฟคืออะไร

ทำไมเราถึงใช้น้ำดับไฟไม่ได้ ไฟไหม้แล้วเกิดผลิตภัณฑ์อะไร สารที่ใช้ใช้ทำอะไร เป็นต้น ต่อมาให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ พร้อมอธิบายเพิ่มเติมไปพร้อมกัน สุดท้ายสรุปการเรียน เคมีเป็นสิ่งใกล้ตัว บางครั้งอาจอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ยกตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ครีมต่างๆ แชมพู ยาสระผม ซึ่งในตอนเรียนเราอาจจะยังมองภาพไม่ออก เพราะฉะนั้นให้เราเปิดใจและเรียนรู้เนื้อหาเพื่อที่จะได้นำไปใช้ ให้นักเรียนรวบรวมความรู้ที่ได้รับจากคาบเรียนนี้


ให้นักเรียนประเมินครูก่อนออกจากห้องเรียน

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(13)
เก็บไว้อ่าน
(3)