icon
เข้าสู่ระบบ

เรื่องเล่าจากร่างกาย

581611
ภาพประกอบไอเดีย เรื่องเล่าจากร่างกาย

โฮมรูมเช้า ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ชวนนักเรียนมาสำรวจตัวเองผ่าน "ร่างกาย"

โฮมรูมเช้านักเรียน ชั้น9(ม.3) เมื่อหลายวันมาแล้ว

หันไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่ง "เรื่องเล่าจากร่างกาย" จึงหยิบชื่อหนังสือเล่มนี้มาทำเป็นกิจกรรมเล็กในช่วงโฮมรูมชวนนักเรียนสำรวจตัวเองผ่านร่างกายว่า...


หัว: ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หัวของเราได้มีความคิดที่จะทำอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นบ้าง

มือ: ในช่วงที่ผ่านมา มือของเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นไปแล้วบ้าง

ท้อง: ในช่วงที่ผ่านมา ท้องของเราได้รับอาหารที่เพียงพอหรือไม่

ขา: อยากให้ขาของเรา พาเราไปที่ไหนมากที่สุด

หัวใจ: ในช่วงที่ผ่านมา หัวใจของเรารู้สึกดีกับเรื่องอะไรมากที่สุด

ปาก: ถ้าจะพูดสิ่งที่ดีที่สุดกับคนอื่นๆ ได้ 1 ข้อความ ในช่วงนี้ ปากของเราจะพูดว่าอะไรเมื่ออ่านคำถามจบในแต่ละข้อ ปล่อยเวลาให้กับความเงียบทำงาน ให้นักเรียนได้ขบคิดและทบทวนตัวเอง เพื่อที่จะเห็นความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของตัวเองกับผู้คนในช่วงเวลาที่มองไม่เห็นว่า เราจะได้กลับไปเจอกันที่โรงเรียนเมื่อไหร่ หน้าที่ที่เรามีต่อกันคือ "การรับรู้เรื่องราวและความรู้สึก"ของกันและกัน


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(38)
เก็บไว้อ่าน
(16)