icon
เข้าสู่ระบบ

วิธีสร้างแผนการสอนออนไลน์ ทุกวิชา EP2

5910

สถานการณ์ที่ครูต้องทำงานผ่านออนไล์ วิธีการที่คุณครูจะทำงานร่วมกัน ออกแบบผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เก็บข้อมู เอกสาร รูปภาพ อื่นๆ อย่างเป็นระบบทั้งโรงเรียน

วิธีสร้างแผนการสอนออนไลน์ EP2 สถานการณ์ที่ครูต้องทำงานผ่านออนไล์ ขอเสนอวิธีการที่คุณครูจะทำงานร่วมกัน ออกแบบผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เก็บข้อมู เอกสาร รูปภาพ อื่นๆ อย่างเป็นระบบทั้งโรงเรียน

EP1 การสร้างแผนการสอนออนไลน์ youtu.be/vxhcwAru7IQ

-แก้ไฟล์แบบเรียลไทม์ แก้ไขไฟล์ร่วมกันได้หลายคน

-ส่งต่อ ดาวโหลดไพล์ได้

-พิมพ์เป็นเอกสารได้

-ดูย้อนหลังได้

-แชร์ทุกคนในโรงเรียน

-บันทึกหลังสอนได้

ใช้ได้ กับทุกอุปกรณ์


ตามต่อในการแก้ไขรายละเอียดใน EP3 ครับ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(4)
เก็บไว้อ่าน
(0)