icon
เข้าสู่ระบบ

แลปทิพย์!!! แลปออนไลน์ที่เหมือนอยู่ในห้องเรียน

510611

เป็นกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ให้นักเรียนศึกษาก่อน แล้วมาสรุปร่วมกันกับครูทีหลัง โดยกิจกรรมการทดลองแบบกลุ่ม โดยให้นักเรียนจับกลุ่มกันเอง 5-7 คน ให้นักเรียนศึกษาจากใบงานออนไลน์ โดยครูสร้างห้องประชุมเป็นกลุ่ม ๆ ให้แยกกลุ่มปรึกษากัน แล้วกลับมารวมที่ห้องใหญ่เพื่อสรุปรวมพร้อมกัน

เป็นกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ให้นักเรียนศึกษาก่อน แล้วมาสรุปร่วมกันกับครูทีหลัง โดยกิจกรรมการทดลองแบบกลุ่ม โดยให้นักเรียนจับกลุ่มกันเอง 5-7 คน ให้นักเรียนศึกษาจากใบงานออนไลน์โดยครูสร้างห้องประชุมเป็นกลุ่ม ๆ ให้แยกกลุ่มปรึกษากันhttps://www.liveworksheets.com/rt2172341fjเมื่อจับแยกนักเรียนเป็นกลุ่มๆ เขาได้มีการพูดคุยกันมากขึ้น ซึ่งปกติการเรียนรวมบางคนไม่กล้าที่จะพูด เราทำแค่สังเกตการณ์อยู่โดยการปิดไมค์ ปิดกล้อง


หลังจากให้นักเรียนได้ศึกษาและบันทึกผลการทดลองเรียบร้อยแล้วกลับมารวมที่ห้องใหญ่เพื่อสรุปรวมพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น รอติดตามได้เลยค่ะ🥰

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(9)
เก็บไว้อ่าน
(6)