icon
เข้าสู่ระบบ

จากแอพพลิเคชั่นขายของ สู่การสอนแบบสำเร็จรูป

11884
ภาพประกอบไอเดีย จากแอพพลิเคชั่นขายของ สู่การสอนแบบสำเร็จรูป

แอพพลิเคชั่นขายของ Line OA ยอดฮิตในปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป คุณครูสามาสแกน QR Code เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้เลยนะครับ ผมมีแผนการสอนหน้าเดียวเพื่อเป็นแนวทางในการสอนให้กับคุณครู และไฟล์ PDF เพื่อใช้ในการสร้าง Liveworksheets ไว้ให้ด้วยนะครับ

หลายคนที่เข้าวงการธุรกิจออนไลน์คงหนีไม่พ้น แอพพลิเคชั่นยอดฮิดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายนั่นคือ แอพพลิเคชั่น Line OA ที่ช่วยในการโปโมทและจัดการสินค้า ผมมีแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป U KNOW BY KRUBIW เนื่องจาก Line เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อนักเรียน ในช่วงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งนี้การที่นักเรียนเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป U KNOW BY KRUBIW เรื่องชนิดของประแจ นั้นมีการจัดการสอนโดยใช้คลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่เกินคลิปละ 1 นาที เพื่อกระตุ้นความสนใจแก่นักเรียนในการดูจนจบคลิปและลดความล้าที่เกิดจากการดูคลิปวิดีโอที่มีความยาวมากเกินไป เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสามารถทำแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง เพื่อวัดผลการเรียนรู้ที่ได้จากบทเรียนสำเร็จรูป U KNOW BY KRUBIW มีเนื้อหาที่สนุกสนาน มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่จะเรียนได้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดความสุข สนุกสนานกับการเรียน


คุณครูท่านใดที่สอนเรื่องชนิดของประแจหรือคุณครูท่านใดต้องการลองใช้งานเบื้องต้นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด สามารถสแกน QR Code เพื่อนำไปใช้งานเก็บคะแนนได้เลยนะครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: 1.แผนนวัตกรรม.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 17 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(2)