icon
เข้าสู่ระบบ

การเปลี่ยนแปลงของภาษา ม.6

338410
ภาพประกอบไอเดีย การเปลี่ยนแปลงของภาษา ม.6

สื่อการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อ PPT ประกอบการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษา ประกอบด้วย เนื้อหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัดทบทวน ช่วงนี้การจัดการเรียนการสอนคงต้องอาศัยการเรียนในรูปแบบออนไลน์ไปยาว ๆ คุณครูท่านใดสนใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ๑๖ การเปลี่ยนแปลงของภาษา.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 204 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(12)
เก็บไว้อ่าน
(4)