icon
เข้าสู่ระบบ

ประเมินการเจริญเติบโต.. ทิพย์

1830
ภาพประกอบไอเดีย ประเมินการเจริญเติบโต.. ทิพย์

การเจริญเติบโตของเด็ก ส่งผลต่อสุขภาพ ในสถานการณ์เรียนออนไลน์ จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กมีพัฒนาการ

ประเมินการเจริญเติบโต...ทิพย์

เป็นกิจกรรมเชิญชวนนักเรียนสวมใส่ชุดนักเรียนที่ไม่ได้ใส่มาเป็นเวลาหลายเดือน นอกจากจะสร้างบรรยากาศในการเรียน แต่แฝงการตรวจสอบการเจริญเติบโตของนักเรียนอีกด้วย เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักหรือเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย การนั่งเรียนตลอดเวลา ไม่ได้ออกกำลังกาย หรือไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลต่อน้ำหนักและส่วนสูง


วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อสังเกตการเจริญเติบโตของนักเรียนผ่านการใส่ชุดเก่าของตนเอง


วิธีการ

  1. เชิญชวนนักเรียนใส่ชุดนักเรียนมาเรียนออนไลน์ และครูก็ต้องใส่ชุดช้าราชการ (ตัวครูเองก็ต้องทดสอบเหมือนกัน น้ำหนักขึ้นหรือเปล่า)
  2. สร้างบรรยากาศร่วมในการเรียนโดยหาภาพห้องเรียน และสร้าง padlet ให้นักเรียนส่งภาพ
  3. ครูสอบถามนักเรียนแต่ละคนว่ากระโปรง หรือ กางเกงสั้นขึ้นไหม เพื่อตรวจสอบความสูง และกระโปรง หรือ กางเกง คับหรือหลวม บ้างไหม
  4. ครูอธิบายสรุปว่า ในผู้หญิงจะหยุดสูงประมาณ ม.3 ดังนั้นถ้าเรานั่งนานโดยไม่เคลื่อนไหวส่งผลต่อน้ำหนักและสะการสะสมไขมันบริเวณสะโพก ส่วนผู้ชายจะยังมีสิทธิ์สูงได้อีกจนถึงม.6 หากแต่ไม่ออกกำลังกาย รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ และยังนอนดึก พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของตนเอง เช่นกัน
  5. เมื่อทราบผลแล้ว ก็ต้องดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(0)