icon
เข้าสู่ระบบ

🤔สอนเรื่องความยุติธรรมทางสังคมยังไงได้บ้าง?

2560
ภาพประกอบไอเดีย 🤔สอนเรื่องความยุติธรรมทางสังคมยังไงได้บ้าง?

insKru จะพามาดูเครื่องมือและแนวทาง ที่จะช่วยครูในการสอนเรื่องนี้ตั้งแต่ในห้องเรียนกัน!

ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม

อย่างการกดขี่ อคติ การเลือกปฏิบัติ ฯลฯ

บางสิ่งเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

แต่บางอย่างอาจะแนบเนียนลงไปกับโครงสร้าง

จนอาจทำให้เราไม่ทันตระหนักถึงมัน

ถึงความอยุติธรรมในคราบ "ความปกติ"

จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็น

ตั้งคำถาม วิเคราะห์และเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งครูสามารถสอนให้เด็กๆ มองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้


💡5 วิธีสร้างสะพานในการเรียนรู้ความยุติธรมทางสังคม


1.ใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น วรรณกรรม 

การ์ตูน ข่าว บทความ และสารคดี เป็นต้น 

เพื่อทำให้เด็กได้มองเห็นเรื่องราวของคน

ที่มีความแตกต่างจากตัวของเด็ก 

หรือเป็นเรื่องราวที่เผยที่อคติ

หรือการลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมในสังคม 

เช่น animal farm หรือ Zootopia เป็นต้น 

โดยใช้ 5 คำเหล่านั้นมาเป็นกรอบหลัก

ในการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการพูดคุย 

การฟัง การอ่านและเขียน

.

2. ให้ตัวอย่างที่คุ้นเคย 

ใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวเด็กที่กำลังสนใจ 

เพราะเป็นสิ่งที่เด็กๆใช้หรือเผชิญมันอยู่ทุกๆวัน

เช่น โทรทัศน์ หนังสือ การแสดง ของเล่น หรือวีดีโอเกม 

เพื่อให้เด็กเข้าไปสำรวจความหลากหลาย อคติ 

และความยุติธธรรมทางสังคม 

เช่น ของเล่นที่มีการแบ่งแยกเรื่องเพศ หรือสีผิว 

รวมถึงสื่อต่างๆได้สร้างอคติอย่างไร

.

3. เชื่อมโยงกับการสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

ด้วยมุมมองที่หลากหลาย 

เชื่อมโยงข่าวหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่พวกเขาได้ยิน 

หรือเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม 

ให้เข้ามาสู่ประเด็นเนื้อหาที่ห้องเรียนกำลังสอน 

รวมถึงสร้างบทเรียนให้เด็กเรียนรู้ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น

ทั้งในระดับระดับบุคคลและสถาบันต่างๆ

.

4. ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ให้เด็กได้ทบทวนกับแนวคิดของการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา 

ที่ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือในระดับบุคคลด้วยกันเอง 

แต่ต้องพาให้เด็กๆได้ตั้งคำถาม

และถกเถียงถึงความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม 

ที่เกี่ยวพันถึงนโยบาย เพื่อจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

รวมถึงส่งเสริมให้พวกเขากล้าลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง

.

5. สร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ควรส่งเสริมให้เสียงของนักเรียนมีความหมาย 

ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น 

รวมถึงเข้ามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

โดยบทบาทครูอาจเป็นการใช้คำถามช่วย

ให้เด็กเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดสำคัญ (big idea) 

กับเนื้อหาข้อมูลContent by อรรถพล ประภาสโนบล (พล พลเรียน)

Graphic by NANPED

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)