icon
เข้าสู่ระบบ

เกม Save The World

904822
ภาพประกอบไอเดีย เกม Save The World

กิจกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศ ภาวะโลกร้อน การสร้างความตระหนักในการดูแลโลกของเรา ให้กับคนรุ่นต่อๆไป

ไอเดียเริ่มต้นมาจาก การที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติและอื่นๆตามมามากมาย ซึ่งหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็อาจจะทำให้โลกไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญของมนุษยชาติในอนาคต ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้และจะได้ช่วยกันดูแลโลกให้สามารถเป็นบ้านของมนุษย์ต่อไปได้ ที่ถ้าเราสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันกับผู้เรียนได้น่าจะเป็นเรื่องดี

.

ก็เลยนำเรื่องของภาวะโลกร้อนและกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมาทำเป็นเกมขึ้นครับ โดยมีเป้าหมายหลักๆคืออยากให้ผู้เรียนที่ได้เล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่า สามารถตระหนักได้ถึงความอันตรายหรือความรุนแรงที่โลกกำลังเผชิญอยู่ และอย่างน้อยๆเราจะสามารถช่วยเหลือโลก หรือมีวิธีการอย่างไรบ้าง ที่จะยังทำให้โลกปรับคืนสู่สมดุลและยังเป็นบ้านของมนุษย์ต่อไป โดยตัวเกมชื่อว่า Save The World

.

เริ่มกระบวนการโดยชวนนักเรียนพูดคุยถึงภาวะโลกร้อนว่ามีจริงไหมทำการระดมความคิดผ่านบอร์ด ตัวผมเองจะใช้mentimeter อาจจะใช้แจมบอรฺ์ดหรือ padlet App อื่นก็ได้เช่นกันครับ

.

จากนั้นจะชวนคุยต่อว่า เชื่อว่าภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจริงหรือไม่ มันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรและอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบตอนนี้นักเรียนก็จะดีเบทและคุยกันสำหรับคนที่เชื่อและไม่เชื่อ

.

ต่อมาจะเล่าคร่าวๆถึงกระบวนการที่มีการรักษาสมดุลพลังงานและปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนโลก อย่างเช่นองศาการตกกระทบของแสงอาทิตย์ ค่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนอัลบีโด การสะท้อนแสงอาทิตย์ของเมฆและละอองลอย รวมถึงการทำงานของปรากฏการณ์และก๊าซเรือนกระจก

.

ธีมเกม จะแบ่งให้ผู้เรียนแต่ละทีมจะทำหน้าที่คล้ายๆเป็นทีมบริษัทหรือประเทศประเทศหนึ่งหรือมนุษย์ธรรมดาบนโลกเป็นทีมครับซึ่ง ก็จะทำหน้าที่สร้างความมั่งคั่งให้กับทีมตัวเอง ให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมในโลกไม่ให้โลกแตกเนื่องจากว่าในการสร้างนโยบายต่างๆที่เป็นอุตสาหกรรม การสร้างโรงไฟฟ้า ความต้องการการใช้พลังงานฟอสซิลและอื่นๆของโลก จะทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกซึ่งทำให้โลกร้อนขึ้นซึ่งถ้าหากภาวะโลกร้อนถึงระดับที่โลกแตก ทุกๆทีมจะแพ้เกมทันที

.

จากนั้น จะเริ่มเฟสเตรียมเล่นเกมโดยจะทำการแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อจะเริ่มเล่นเกมครับ ในบริบทของผมจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คนเล่น 5 กลุ่มต่อ 1 เกม โดยแบ่งตำแหน่งหน้าที่เป็น

1.ฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งจะมองถึงการสร้างความมั่งคั่ง

2.ฝ่ายนโยบายลดโลกร้อน จะต้องทำให้เกิดสมดุล ของแก๊สเรือนกระจกไม่ให้มากเกินไป

3.ทีมวางแผนซึ่งจะทำการ วิเคราะห์นโยบาย รวมถึงให้คำปรึกษากับหัวหน้ากลุ่มว่า จะเลือกสร้างนโยบายเพื่อหาเงิน ในด้านใดรวมถึงในรอบนี้จะสร้างพลังงานสะอาดหรือไม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก

4. หัวหน้าทีม

.

เริ่มเกม

เกมจะเล่นทั้งหมด 5 รอบ ใน 1 รอบทุกทีมจะได้เล่นกลุ่มละ 1 ครั้ง

ทุกทีมจะมีทุนในการเริ่มต้นทีมละ 3 เหรียญ

.

ในแต่ละครั้งของกลุ่มจะมีลำดับการเล่นดังนี้

1.เลือกนโยบายไว้ 3 นโยบาย

2.นำ 1 ใน 3 นโยบายมาใช้บนโลก หากซ้ำกับกลุ่มก่อนหน้าจะได้รับ เงินเพียงครึ่งเดียวแต่ยังปล่อยแก๊สเรือนกระจกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดิม

3.รับเงิน และ เพิ่มระดับโลกร้อน

หากเข้าสู่ระดับ 4 จะต้องสุ่มการ์ดเหตุการณ์

ถ้ายังไม่ถึงไม่ต้องส่มการ์ด

4. สร้างเทคโนโลยีลดโลกร้อน ขั้นตอนนี้จะสามารถทำหรือไม่ทำก็ได้ โดยที่ทุกกลุ่มสามารถทำในช่วงการเล่นของกลุ่มอื่นได้

.

เมื่อจบ 1 รอบจะทำการเล่นรอบที่ 2 โดยเปลี่ยนลำดับการเล่น ให้กลุ่มที่ 2 เริ่มก่อนจากนั้นไปที่ 3 4 5 แล้วย้อนกลับมาที่กลุ่ม 1

.

จากนั้นเล่นรอบที่ 3 4 5 โดยสลับลำดับไปเรื่อยๆ

.

หากโลกแตกจะถือว่าทุกทีมแพ้ทันที

เกมมีเป้าหมายคือจะต้องสร้างความมั่งคั่งให้ได้มากที่สุด โดยที่โลกจะต้องไม่แตก ภายใน 5 รอบ ผู้ที่จะชนะคือผู้ที่สร้างความมั่งคั่งได้มากที่สุด แต่ผู้ที่จะได้คะแนนมากที่สุดคือผู้ที่สร้างเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมากที่สุดเนื่องจากเป็นผู้เสียสละที่แท้จริง

.

ปรากฏว่าเกมสนุกฮะ ลุ้นกันจนหยดสุดท้ายในบางห้อง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ลุ้นกันว่าใครจะชนะแต่ลุ้นกันว่าจะทำยังไงโลกไม่แตก ซะงั้น 555

.

ทีนี้พอเล่นเกมจบ จะทำการสรุปเกม โดยให้ทุกกลุ่ม สรุปภายในกลุ่มด้วยประเด็นที่ว่าเห็นอะไรจากในเกมบ้าง รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการเล่นเป็นอย่างไร เล่นยังไงให้ชนะ เหมือนเป็นการถอดบทเรียนจากเกมครับ ตรงนี้นักเรียนภายในกลุ่มก็จะได้คุยกัน จากนั้นจึงจะนำข้อมูลมาแชร์กันในห้อง

.

สุดท้ายเขาก็จะเห็นว่า เกมมีการยึดโยงจากการใช้ทรัพยากรเดียวกันจากบนโลก ดังนั้นเวลาเล่นจะไม่สามารถสร้างความร่ำรวยเพียงอย่างเดียว จะต้องใช้วิธีช่วยกันกับกลุ่มเพื่อนๆ ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เป็นลักษณะที่อาจจะต้องมีการทำงานร่วมกัน เนื่องจากการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียวจะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโลกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะต้อง Balance ให้ดีโดยการปรับเปลี่ยนบางอย่าง เช่น การใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด การใช้นโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการลดระดับโลกร้อนให้มากขึ้นและจากในเกมเมื่อถึงระดับโลกร้อนก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ลูกโซ่ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่าหรือน้ำแข็งขั้วโลกละลายซึ่งจะทำให้โลกร้อนเพิ่มขึ้นไปอีก ระบบสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี ตรงนี้ก็จะเสี่ยงโลกแตกมากกว่าเดิม ผู้เรียนก็จะได้เข้าใจว่ายิ่งโลกร้อนก็จะยิ่งมีปัญหาตามมาและทำให้โลกมีโอกาสที่จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ดังนั้นในอนาคตเขาก็จะตระหนักว่าในการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็จะต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยเพราะในบางอุตสาหกรรมก็จะทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มากเกินไป ถ้าเราไม่ Balance ให้ดีก็จะทำให้เราไม่สามารถมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีโลกที่อาศัยอยู่ได้ของมนุษย์ต่อไปครับ

.

หลังจากสรุปเกมแล้วชวนผู้เรียนจับกลุ่มทำโปรเจ็คเล็กๆในการเชิญชวนให้คนทั่วไปหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยออกแบบเป็นโครงการเล็กๆครับ ก็อาจจะได้อะไรที่น่าสนใจพอสมควรครับ

.

แชร์ไว้เผื่อเป็นแนวทางหรือไอเดียกับท่านอื่นๆครับ

.

ตัวอย่างกระดานเกมที่เล่นจบ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: STW1.JPG

ดาวน์โหลดแล้ว 471 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(64)
เก็บไว้อ่าน
(22)