icon
เข้าสู่ระบบ

แผน/การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Executer CBE Canvas

11770

ได้ไอเดีย จากการเข้าอบรมของคุรุสภา เฟส3 TRAINFLIX รหัส TFX100074877 นางศิริรัตน์ ทรงทับทิม Workshop_02 ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ

แผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผ่าน Canva ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา สังคมศึกษาฯ เรื่องปัจจัยในการผลิตสินค้า เหมาะกับการจัดการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 1630254928382.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 21 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(0)