icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม “เที่ยวทิพย์แกะรอยแผนที่ด้วยพหุนาม”

26787
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม “เที่ยวทิพย์แกะรอยแผนที่ด้วยพหุนาม”

เป็นกิจกรรมทบทวนความรู้ ให้กับนักเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนาม และนักเรียนได้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวจาก Google map โดยสามารถนำมาปรับใช้ได้กับการแยกตัวประกอบได้ทุกรูปแบบ และสามารถนำมาปรับใช้กับวิชาอื่น และเนื้อหาอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับ เดี่ยวจะให้ลิงค์ใบกิจกรรมไว้นพครับ จะสามารถนำไปปรับแก้

เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ทบทวนความรู้ และนักเรียนจะมีความตื่นเต้นมาก เมื่อแยกตัวประกอบออกมาซึ่งแต่ละคนจะได้รหัสPlus Code ไม่เหมือนกัน ทำให่้นักเรียนนั้นลุ้นมากว่าตนเองจะได้ไปเที่ยวทิพย์ที่ไหน แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครับ

1. ครูจัดกิจกรรม “เที่ยวทิพย์แกะรอยแผนที่ด้วยพหุนาม” เปิดวีดีโอเพลง เที่ยวทิพย์: พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ ชวนเยาวรุ่น เพื่อนำสู่กิจกรรม “เที่ยวทิพย์แกะรอยแผนที่ด้วยพหุนาม”

https://www.youtube.com/watch?v=EesxKzCz278


2.ครูสร้างชุดรหัส Plus Code ให้นักเรียนได้ค้นหาสถานที่ที่นักเรียนจะได้ไปเที่ยวทิพย์ โดยนักเรียนจะต้องค้นหาตัวอักษรที่หายไปของชุดรหัส Plus Code จากการแยกตัวประกอบของพหุนามที่ครูกำหนดให้และเรียงลำดับของตัวประกอบเพื่อสร้างชุดรหัส Plus Code โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3. ครูแสดงตัวอย่างการทำใบกิจกรรม“เที่ยวทิพย์แกะรอยแผนที่ด้วยพหุนาม” ให้กับนักเรียนดูเป็นตัวอย่าง ดังนี้

  

 

 

4. จากนั้นครูให้นักเรียน เปิดใบกิจกรรม “เที่ยวทิพย์แกะรอยแผนที่ด้วยพหุนาม” จากนั้นกำหนดโจทย์ให้กับนักเรียน 5 โจทย์ แต่จะให้นักเรียนทำคนละ 1 โจทย์ ซึ่งครูจะเป็นคนกำหนดให้นักเรียนแล้ว

5. ครูให้เวลานักเรียน 10 นาที ในการทำกิจกรรม“เที่ยวทิพย์แกะรอยแผนที่ด้วยพหุนาม” และให้ถ่ายรูปส่งผ่าน Classroom

6. จากนั้นครูเลือกตัวอย่างผลงานนักเรียนนำเสนอว่า ในแต่ละโจทย์ ตนเองได้มีวิธีแกะรอยแผนที่ได้อย่างไร และได้ไปเที่ยวทิพย์ที่ไหนกันบ้างในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 นี้

7. ครูให้นักเรียนสรุปว่า วันนี้ได้ทำกิจกรรมใดบ้าง และได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง

8. ครูช่วยเสริมสรุปกิจกรรมที่ทำในวันนี้

 

 ปล. รหัส Plus code เราสามารถกำหนดเองได้เลย โดยดูจากสถานที่ ที่อยากให้เด็กไปใน google map

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: 2. กิจกรรมเที่ยวทิพย์.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 101 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(13)
เก็บไว้อ่าน
(7)