icon
เข้าสู่ระบบ

เพลงไหน ใช่เรา

6281
ภาพประกอบไอเดีย เพลงไหน ใช่เรา

รู้นิสัยตนเองจากเพลงที่ชอบ

เพลงไหน..ใช่เรา


เด็ก ๆ ชอบฟังเพลง บางเพลงมีเนื้อร้องที่ทำให้โดนใจ ใช่เลยนิสัยเรา ลองวิเคราะห์ตนเองว่ามีนิสัยอย่างไรกัน


วิธีการ

1.ครูเปิดเพลงที่แสดงออกถึงตัวตน วิเคราะห์นิสัยให้ดูเป็นตัวอย่าง

2.ให้นักเรียนแต่ละคนหาเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และบ่งบอกถึงนิสัยของตนเอง มีเวลาในการทำกิจกรรม 10 นาที

3.ให้นักเรียนนำเสนอผ่านห้องส่งงาน padlet


บันทึกหลังเรียน

เด็ก ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ตนเองผ่านบทเพลงได้เป็นอย่างดี ทำให้ครูรู้จักนิสัยของนักเรียนมากขึ้น ทั้งนักเรียนในที่ปรึกษา และวิชาแนะแนว


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(4)
เก็บไว้อ่าน
(4)