icon
giftClose
profile

เอาอะไรใส่พอร์ต PORTFOLIO ยุคโควิด

259038
ภาพประกอบไอเดีย เอาอะไรใส่พอร์ต PORTFOLIO  ยุคโควิด

แนวทางการทำพอร์ตโฟลิโอ ในยุค New Normal ยุคโควิด

เอาอะไรใส่พอร์ต PORTFOLIO ยุคโควิด

แนวทางการทำพอร์ตโฟลิโอ ในยุค New Normal ยุคโควิด


STEP1 : หัวใจสำคัญของการทำพอร์ต คือ "ระเบียบการรับสมัคร"

  • คุณครูเน้นย้ำกับนักเรียนว่าการทำพอร์ดควร "ยึดระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย"
  • ยกตัวอย่างระเบียบการจริงให้นักเรียนดู เน้นย้ำว่าแต่ละโครงการ/สาขา/มหาวิทยาลัย คุณสมบัติแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน นักเรียนจำเป็นต้องศึกษาระเบียบการปีก่อนหน้าเพื่อ "เตรียมพร้อม"

ขั้นตอนทำพอร์ตที่เหมาะสม...

  1. รู้ก่อนว่าจะเรียนหลักสูตร/สาขา อะไร
  2. ศึกษาระเบียบการ เช่น จำนวนรับ เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะโครงการ/สาขา นั้น ๆ
  3. รวบรวมข้อมูล/กิจกรรม/ที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดทำพอร์ตให้สอดคล้องกับระเบียบการ/ประกาศรับสมัคร/หลักสูตร/สาขานั้น ๆ


STEP2 : คุณครูแชร์ เว็บไซต์ Community รวมข้อมูล สำหรับทำกิจกรรมออนไลน์ เพื่อเก็บเกียรติบัตร หรือการรับรองกิจกรรม เช่น หลักสูตรออนไลน์ / ค่ายออนไลน์ / โอเพ้นเฮาส์ออนไลน์


เว็บไซต์ Mytcas.com https://www.mytcas.com/

ใช้สมัครเข้าระบบTCAS เพื่อยื่นยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ทุกคนที่จะเข้าระบบTCAS ต้องลงทะเบียน

ใช้สำหรับสมัครสอบ Gat/Pat - วิชาสามัญ

ใช้เพื่อศึกษาระเบียบการรับสมัครในแต่ละรอบ

https://www.mytcas.com/universities/

เว็บไซต์ ม. ต่าง ๆ ใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนในแต่ละรอบ และใช้เพื่อศึกษาระเบียบการรับสมัครในแต่ละรอบเช่น

มก. https://admission.ku.ac.th/

มศว. https://admission.swu.ac.th/admissions2/

ฯลฯ

เว็บไซต์ Community รวมข้อมูล สำหรับทำกิจกรรมออนไลน์ เพื่อเก็บเกียรติบัตร หรือการรับรองกิจกรรม เช่น หลักสูตรออนไลน์ / ค่ายออนไลน์ / โอเพ้นเฮาส์ออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์ เพื่อฝึกสกิลใหม่ให้กับตัวเองและเลือกเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ นำใบรับรอง-เกียรติบัติมรแนบใน Portfolio

https://thaimooc.org/ ฟรี

https://mooc.chula.ac.th/ ฟรี

https://www.lifelong.cmu.ac.th/ ฟรี

https://gennext.tu.ac.th/ui/ ฟรี/มีค่าใช้จ่าย

https://mux.mahidol.ac.th/ ฟรี

https://www.edx.org/ ฟรี / มีบางคอร์สต้องจ่ายเงิน

https://www.coursera.org/ ฟรี 7 วัน หลังจากนั้นมีค่าใช้จ่าย

https://www.skillshare.com/ เรียนฟรี 2 เดือน หลังจากนั้นมีค่าใช้จ่าย

https://www.classcentral.com/ มีคอร์สฟรี

https://elearning.set.or.th/ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

แหล่ง Community สำหรับค่ายออนไน์/โอเพ้นเฮาส์ออนไลน์ เพื่อแสดงถึงความสนใจในสาขา หลักสูตรที่จะเรียน

https://www.dek-d.com/camp/

https://www.natprogram.com/

https://www.tutorwa-channel.com/content/7921/r4

https://www.facebook.com/.../pcb.../4062302047211499

https://www.admissionpremium.com/group/1/58

https://www.camphub.in.th/news/

แหลงรวมการจัดแข่งขัน/การประกวด ต่าง ๆ

http://contestwar.com/th

https://eday.asia/

https://www.camphub.in.th/type/contest/

https://www.dek-d.com/activity/?mg=6

http://www.thaifranchisecenter.com/contest/index.php...


แนะแนวกับครูจจร.


ครูผู้สอน นางสาวจันทร์จิรา ยอดศรี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี.

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 21

ชื่อไฟล์​: สไลด์1.JPG

ดาวน์โหลดแล้ว 165 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(225)
เก็บไว้อ่าน
(11)