icon
เข้าสู่ระบบ

📙ถอดบทเรียน: ห้องเรียนที่เด็กอยากมีส่วนร่วม

5470
ภาพประกอบไอเดีย 📙ถอดบทเรียน: ห้องเรียนที่เด็กอยากมีส่วนร่วม

มาถอดบทเรียนการออกแบบการสอนออนไลน์ จาก insDemo Class ห้องเรียนทดลอง คาบนี้พบกับ ครูทิว จากเพจ ครูขอสอน ในหัวข้อ "ประชาธิปไตย...อะไรกันแน่?"

🤔“ประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่?”

ทำยังไงให้เด็กๆ อยากพูด ครูทิวไม่ต้องอัดเนื้อหาเยอะ แต่นำการเรียนรู้ด้วยคำถามให้เด็กๆ ถกเถียงกัน

ไปสู่กระบวนการทำความเข้าใจแนวคิดประชาธิปไตย จากการชั่งน้ำหนักข้อมูล ความรู้ ความเชื่อของตัวเองกับผู้อื่น

แล้วครูนำพาเด็กๆ มาเข้าใจ concept ให้ตรงกัน!

*คาบนี้เป็นการสอนแบบ Concept-based (เน้นการเรียนรู้มโนทัศน์)*


เริ่มคาบกันเลย!🌈ครูทิวเปิดคาบมาก็ทำข้อตกลงเริ่มคาบกันเลย: 

“ใครจะกิน จะทำอะไรก็ได้ แต่อย่ารบกวนเพื่อนนะ”

📙เริ่มด้วยสร้างความเคารพซึ่งกันและกันก่อนเลย ครูเองก็อยู่ในกติกานี้เหมือนกัน เท่าเทียมกันนะ

.

🌈เปิดคาบด้วยการถาม “ถ้าพูดถึงประชาธิปไตย นึกถึงอะไร”

เด็กๆ ไม่ต้องกลัวผิด เพราะให้ออกความเห็นนิรนาม ผ่านเว็บ menti, หรือจะให้เด็กๆ ปิดกล้อง เปลี่ยนชื่อก็ได้

📙กระตุ้นความคิดตั้งแต่เริ่มคาบ 

โดยการแตกไอเดียจากคอนเซปคำใหญ่ก่อน ว่าเด็กๆ เข้าใจแนวคิดคำว่าประชาธิปไตยว่าอย่างไรบ้าง

แล้วค่อยนำความคิดเด็กๆ มาเรียบเรียงนำบทเรียนต่อไป


🌈ไม่สอนแต่นำการเรียนรู้

“ครูจะไม่สอนนะวันนี้” (?) ครูทิวพูดขึ้นมาเล่นๆ แต่ทำจริง! เพราะครูทิวชวนแสดงความเห็น

กับกิจกรรม Callversation ให้เลือกแทน

.

🙋🏻มนุษย์เกิดมาเท่ากัน ? 

เริ่มจากประเด็นที่ใกล้ตัวเด็กก่อน

.

🙃“ไม่เห็นด้วยครับ บางคนเกิดมาพ่อแม่ก็รวยแล้ว 

บางคนก็ไม่” น้องแมนตอบฉะฉาน

🙃“ไม่เห็นด้วยครับ ตัวคนเราไม่เท่ากันครับครู 

ผมตัวใหญ่กว่า ก็วิ่งช้ากว่าเพื่อน”

😐“กลางๆ ค่ะ เพราะไม่แน่ใจว่า

ความหมายของคำว่า เท่าเทียม ของครูคืออะไรค่ะ 

หนูว่าคนเป็นคนเท่ากัน แต่ระบบทำให้คนไม่เท่ากัน 

หนูเลยตอบกลางๆ ค่ะ”

.

📙ครูฟังเด็กให้มากๆ ไม่ตัดสินคำตอบเด็กๆ 

แต่เอาคำตอบเด็กๆ มาร้อยเรียง🌈แล้วเริ่มคำถามที่เข้าเรื่อง 

🙋🏻ประชาธิปไตยคือการใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินเสมอ ?

.

🙂“เห็นด้วยระดับ 4 ค่า เพราะส่วนมากก็ใช่ 

แต่เสียงส่วนน้อยก็สำคัญค่ะ”

🙃“ผมไม่เห็นด้วยกับคำว่า เสมอ ครับ 

เพราะบางทีเสียงส่วนใหญ่ทำไม่ถูก”

🧐“เสียงส่วนใหญ่ที่ว่าคือเสียงของทุกคนจริงไหมคะครู 

หนูให้กลางๆค่ะ”

.

📙การให้เด็กๆ “เลือกจุดยืน” โดยมีระดับความเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย

ฝึกให้เด็กๆ ประเมินค่า ชั่งน้ำหนักความคิด เพื่อตัดสินใจเลือกจุดยืนของตัวเอง

.

📙โดยครูทิวคอยถามต่อว่า “ทำไมเด็กๆ คิดแบบนั้น”, “ยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังได้ไหม” ฯลฯ

ให้เด็กอธิบายเหตุผลเบื้องหลังคำตอบของตัวเองเพิ่มเติม ผ่านการยกตัวอย่างประสบการณ์ 

หรือ ข้อสังเกตของตัวเอง🌈เพิ่มระดับโจทย์ที่ใกล้แนวคิดมากขึ้น

🙋🏻เลือกตั้ง = ประชาธิปไตย ?

.

😐“ไม่เสมอไปครับครู บางประเทศมีการเลือกตั้ง แต่มีคนลงแค่คนเดียว”

😎“ในทางหลักการอาจจะใช่ แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่เสมอไปครับ ผมว่าต้องดูวิธีการในการเลือกตั้งด้วย

ว่าเที่ยงตรงไหม ทุกคนได้ใช้สิทธิตัวเองจริงหรือเปล่า มีการซื้อเสียงไหม”

.

📙ใช้ conflict (ความขัดแย้งกันทางความคิด) นำไปสู่การเข้าใจ concept (แนวคิด) ที่ตรงกัน

พอเด็กเห็นว่าคนอื่นเห็นต่าง ไม่เหมือนตัวเอง ท้าทายสิ่งที่เขาเคยรู้มาหรือสิ่งที่เขาเชื่อ

เขาจะอยากฟังคนที่เห็นไม่เหมือนกัน หาเหตุผลปกป้องจุดยืนตัวเอง 

เอาข้อมูลใหม่มาคิดว่าเห็นด้วยไหม สุดท้ายเห็นด้วยไหม?

ครูค่อยๆ เรียบเรียงความเห็นต่างๆ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการที่ทำให้เด็กที่เห็นต่างๆ กัน

เรียนรู้และเข้าใจ concept ที่ตรงกัน


🌈จากนั้นครูทิวค่อยเสนอแนวทางเนื้อหาเชิง concept ยกตัวอย่างเพิ่ม 

“ประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ แต่ต้องมาจากการพูดคุย debate ฟังเสียงทุกคน 

จนนำมาสู่ ฉันทามติ (consensus) หลักสำคัญคือการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์

และฟังความเห็นทุกคน”

.

📙สอนเรื่องประชาธิปไตย มันไม่ใช่การมาบรรยาย แต่ประชาธิปไตยมันคือวิถีชีวิต🌈จบคาบแบบไม่มีการบ้าน

วัดผลจากการให้เหตุผลของเด็กๆ แทน

.

🙋🏻“ครูครับ ผมไม่อยากได้การบ้าน”

🙋🏻“ครูครับ การบ้านนี่โหวตได้ไหมครับ

ว่าจะได้ทำไหม” น้องเข้มทักขึ้นมาทันที 

พาครูทิวหัวเราะไปด้วย 

🤔“คุณคิดว่าควรมีการบ้านไหมครับ” ครูทิวถามต่อ

🙋🏻“ไม่ควรค่ะ ครูควรบูรณาการกับวิชาอื่น” เบเบ้เถียงขึ้น

🤔“อันนี้ครูไปคุยกับวิชาภาษาไทยมาแล้วนะ 

ฝึกการเรียบเรียงความคิด” ครูทิวรีบต่อ

🙋🏻“แต่ครูยังไม่คุยกับพวกหนูเลยนะคะ (ฮา)” 

เบเบ้ยังคงไม่ยอม

🤔“อ่ะถ้าไม่ทำการบ้าน เด็กๆ อยากทำอะไร

เพื่อให้ครูเห็นว่าเด็กๆ เข้าใจประชาธิปไตย” ครูทิวต่อรอง

🙋🏻“ผมถนัดวาดรูป ผมวาดรูป 

เพื่อนถนัดเขียนก็ให้เพื่อนเขียนครับ” 

🙋🏻“หนูขอมาคุยกับครูคาบหน้าได้ไหม 

จะได้ฟังคำตอบเพื่อนด้วย” น้องแพรวเสนอ

🙋🏻“แต่เราว่ามาคุยก็ต้องเขียนมาก่อนอยู่ดีนะ” 

น้องแมนเสริม ว่ายังไงก็ต้องเตรียมคิดมาอยู่ดี

.

📙ครูทิวเลยฝากโจทย์ให้เด็กๆ กลับไปคิด 

ก่อนเข้ามาเรียนคาบหน้า ไม่ต้องส่ง 

แต่เดี๋ยวคาบหน้าเอามาคุยกันแทน 

ครูทิวจะดูวิธีให้เหตุผลแล้วมาคุยกันคาบหน้า

.

🌟โจทย์ น่าสนใจ และสั่นคลอนแนวคิดของคำว่า “ประชาธิปไตย” มากๆ.

😊“อย่าลืมประเมินคาบนี้ครูด้วยน้า ว่าสอนเป็นยังไงบ้าง”

ครูทิวทิ้งท้ายก่อนจบคาบ แล้วเจอกันคาบหน้านะ!

.

👉ทำแบบประเมินท้ายคาบให้เด็กง่ายๆ ได้ที่: https://inskru.com/evaluation

.

👉ไอเดียแนะนำเพิ่มเติม

5 ขั้น ทำยังไงให้เด็กกล้าพูดในห้อง: https://inskru.com/idea/-MiLZ7ud9TLMvZzbfVWq


🌈insDemo Online Class คือ โปรเจคห้องเรียนทดลองสอนออนไลน์

ใหม่แกะกล่องจาก insKru ติดตาม live ทางเพจ Facebook ได้

ทุกวันเสาร์ 19:00-21:00 น. เราจะมากับธีมใหม่ๆ ทุกสัปดาห์

หรือใครอยากลองมาทดลองสอน หาวิธีการสอนใหม่ๆ ไปกับเรา

👉สมัครเป็นครู insDemo ได้เลยที่: 

https://forms.gle/yN8AAgLDYYExvST86

.

.

#ห้องเรียนออนไลน์ที่เด็กๆอยากมีส่วนร่วม

#insDemoClass

#insKru

#พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: Screen Shot 2564-09-08 at 11.37.53.png

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(4)