icon
เข้าสู่ระบบ

อภิปรายวาที (โต้วาทีแนวใหม่ ไฉไลกว่าเดิม)

26732
ภาพประกอบไอเดีย อภิปรายวาที (โต้วาทีแนวใหม่ ไฉไลกว่าเดิม)

อภิปรายวาที จะมีความคล้ายกับการโต้วาที คือมีการตั้งประเด็น (ญัตติ) ในการอภิปราย เป็นกิจกรรมที่ถ้าทำออกมาได้ดี จะสนุก และกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง มีจุดเด่นคือ ทุกคนมีโอกาสได้พูดอภิปราย ไม่จำกัดเวลา ไม่มีลำดับการพูด ไม่จำกัดว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้าน

อภิปรายวาที เหมือนหรือต่างจากการโต้วาทีอย่างไร (มาจากการวิเคราะห์ของครูปิยะพงษ์เองนะครับ)

1. มีญัตติ/ประเด็นในการอภิปรายโต้แย้งเหมือนโต้วาที

2. ใช้การโต้แย้ง เสนอแนวคิด และหักล้างข้อมูลอีกฝ่ายเหมือนการโต้วาที

3. อภิปรายวาทีไม่แบ่งฝ่ายสนับสนุน หรือฝ่ายค้าน อย่างชัดเจน ใครมีความเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นสนับสนุนในมุมมองของตนเองได้เลย

4. อภิปรายวาทีไม่จำกัดจำนวนคนที่จะร่วมอภิปรายดังนั้นทุกคน ทั้งห้องจึงมีสิทธิและมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น จนกว่าจะหมดคาบสอนหรือเวลาที่ครูกำหนดทำกิจกรรม จึงทำให้ นักเรียนมีส่วนร่วมมากกว่าการโต้วาที

5. อภิปรายวาที ไม่จำกัดว่าฝ่ายไหนจะพูดก่อนพูดหลัง หรือจำกัดเวลาพูด สามารถพูดสนับสนุนคนพูดก่อนหน้าได้แบบรัว ๆ ไม่ขาดตอน หากมีคนอยากแย้งหรือพูดต่อก็ยกมือจองคิวไว้ (ถ้าใช้ในห้องเรียนปกติ ครูอาจจะทำป้ายไว้ขอสนับสนุน หรือ ขอคัดค้าน ไว้ในห้อง 2-3 ป้าย เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นได้เข้าคิวในการอภิปราย) ครูที่เป็นคนกำกับเวทีอภิปรายจะเปิดโอกาสให้แย้งต่อได้ทันทีที่คนนั้นพูดจบ


ตัวอย่างกิจกรรมอภิปรายวาที เรื่อง ผู้ใหญ่ในยุคดิจิทัล ตามไม่ทันกลลวงในโลกออนไลน์

ตัวอย่างกิจกรรมอภิปรายวาที เรื่อง อภิวัฒน์สยาม 2475 ประชาธิปไตยที่พร้อมเกิดขึ้นจริง หรือชิงสุกก่อนห่าม

ตัวอย่างกิจกรรมอภิปรายวาที เรื่อง การใช้โซเชียลออนไลน์แฝงภัยร้าย มากกว่าให้ประโยชน์

ตัวอย่างกิจกรรมอภิปรายวาที เรื่อง รักในวัยเรียนทำให้พากเพียรหรือเรียนไม่รู้เรื่อง

1.ครูให้หัวข้อและแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คลิปสั้น บทความสั้น อินโฟกราฟิก Podcast เป็นต้น ให้นักเรียนได้ศึกษา เตรียมความพร้อมไว้ก่อน

2.ครูปเปิดประเด็นการอภิปรายวาทีในห้องเรียนตามหัวข้อ บอกกติกาว่าใครจะแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยกับประเด็น เพราะอะไร ไม่เห็นด้วย เพราะอะไร มีตัวอย่างเพื่อเสริมน้ำหนักความคิดเห็นของเราอย่างไร มีเวลาการแสดงความเห็นตามเวลาที่ครูกำหนด ไม่จำกัดว่านักเรียนจะเห็นด้วยหรือไม่ ก็ได้

ดูตัวอย่างบางส่วนของการทำกิจกรรมได้ที่

facebook.com/krunut.satit/posts/2086949941443233


***ข้อควรระวัง

1. บางครั้ง นักเรียนแสดงความคิดเห็นยังน้อย ขาดตัวอย่างประกอบ หรือประเด็นนั้นไม่มีใครแย้งเลยหรือไม่มีใครต่อประเด็น ทำให้เกิดเดดแอร์หรือการเงียบระยะนาน ครูที่ดูแลการอภิปรายมีส่วนสำคัญจะกระตุ้น โดยตั้งประเด็นคำถามแย้งข้อมูล พูดในอีกมุมมอง เพื่อให้การอภิปรายหลากหลาย

และต่อเนื่อง อาจจะเหมือนร่วมวงแย้งกับนักเรียนได้ ก็สนุกดีนะครับ

2. นักเรียน อาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือยังอ่อนในทักษะการแสดงความคิดเห็น แก้โดยวางกรอบการพูดคร่าว ๆ ให้นักเรียนดังนี้ >>> นักเรียนเห็นด้วยกับญัตติหรือสิ่งที่เพื่อนพูดหรือไม่ เพราะอะไรจึงมีความเห็นแบบนั้น มีตัวอย่าง ยกมาประกอบเหตุผลนั้นอย่างไร

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(3)