icon
เข้าสู่ระบบ

สอนวิทคำนวณจากกรณี : กระทรวงสาธารณสุขถูกแฮ็กข้อมูล

2160
ภาพประกอบไอเดีย สอนวิทคำนวณจากกรณี : กระทรวงสาธารณสุขถูกแฮ็กข้อมูล

ข่าวด่วนชวนนำเข้าสู่บทเรียนวันนี้ จากข่าวกระทรวงสาธารณสุขถูกโจรกรรมข้อมูลผู้ป่วย นำไปสู่บทเรียนเรื่อง ภัยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 6 รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1

ข่าวด่วนชวนนำเข้าสู่บทเรียนวันนี้ จากข่าวกระทรวงสาธารณสุขถูกโจรกรรมข้อมูลผู้ป่วย นำไปสู่บทเรียนเรื่อง ภัยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 6 รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1เป็นความโชคดีที่เนื้อหาในวันนี้เหมือนได้ทบทวนเรื่องข้อมูลและความสำคัญของข้อมูลไปในตัวด้วยและนำเข้าสู่บทเรียนใหม่ได้เลยในคราวเดียวกัน


ก่อนเริ่มกิจกรรม ครูเล่าข่าวและสอบถามนักเรียนว่าทราบข่าวนี้หรือไม่ และชวนคุยและตอบคำถามใน 2ประเด็นดังนี้
จากนั้นนักเรียนตอบตามความคิดเห็นของตัวเองลงใน Padlet ที่ครูได้สร้างไว้


เราเลือกสร้าง padlet ในรูปแบบ Canvas จะสามารถเชื่อมข้อความแต่ละอันได้นะคะ ใส่ประเด็นไว้ตรงกลางเลย นักเรียนจะได้อ่านประเด็นจากใน padlet ได้เลย เมื่อนักเรียนจบกิจกรรม เราสามารถโยงจัดกลุ่มความเห็นในแนวเดียวกันไว้ได้ด้วยค่ะเรามาดูความคิดเห็นของนักเรียน ม.1 เกี่ยวกับข่าวนี้กันดีกว่า


นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน และครูสรุปแนวคิดต่างๆที่ได้จากข่าวในวันนี้

เมื่อนักเรียนเริ่มเครื่องติด ก็เริ่มสอนเนื้อหากันได้เลย (สไลด์บางส่วนค่ะ ทำการสรุปเนื้อหาเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายๆ จากหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ สสวท.)จบบทเรียนวันนี้ มีกิจกรรม ตอบคำถามรับเกียรติบัตรเช่นเคย (โรงเรียนเรามีกิจกรรมให้นักเรียนประกวด Portfolio ตั้งแต่ ม.1 เลยค่ะ นักเรียนจะได้เก็บเกียรติบัตรใส่แฟ้ม ฝึกการทำพอร์ตกันตั้งแต่เนิ่นๆ เลย)


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)