icon
เข้าสู่ระบบ

ภาพวาดจากจิตใต้สำนึก

105563
ภาพประกอบไอเดีย ภาพวาดจากจิตใต้สำนึก

การแสดงออกโดยการวาดภาพในแบบทดสอบนี้ จะสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ และความต้องการลึกๆภายในจิตใจของนักเรียนได้

ชีวิตการเรียนออนไลน์ และการ Work From Home ที่ปราศจากงานศิลปะ มันเป็นอะไรที่ตอกย้ำความเครียด ครูต้นก็เลยชวนนักเรียนมาคลายความเครียดด้วยการเสพงานศิลป์ ให้นักเรียนได้วางทุกอย่างลง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ปากกา ลิควิด หูฟัง และโทรศัพท์ หยุดแชต วางทุกอย่างให้หมด แล้วเรามาอยู่กับตัวเอง เปิดเพลงเบาเบา เพลงที่ชอบฟัง ดนตรีสบาย ๆ แบบ easy listening ก็จะทำให้คลายเครียดลงไปอีกนิด


กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนได้เสพงานศิลปะซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจในขณะนั้นให้มีความสบายใจมากขึ้น คลายความตึงเครียดไปชั่วขณะหนึ่ง และคำทำนายก็จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้มากทีเดียว ขอให้ครูทุกท่านพานักเรียนออกมาจากสถานการณ์ตึงเครียดให้ได้นะครับ


วิธีการ

ขั้นเตรียมความพร้อม

1.เตรียมพร้อมนักเรียนโดยนัดหมายให้นักเรียนเตรียมกระดาษ A4 คนละ 1 แผ่นพร้อมดินสอ และยางลบ

2.ให้นักเรียนปล่อยวางทุกอย่างลง ครูอาจชวนนักเรียนหลับตาลง สูดลมหายใจเข้าออกเพื่อสร้างบรรยากาศความสงบสักเล็กน้อย ครูพูดคุยให้นักเรียนเริ่มมีสมาธิจากการปล่อยวางทุกอย่างตั้งแต่งานที่ค้างคาและเรื่องที่ครุ่นคิด ให้มาอยู่กับตัวเองสักครู่


กระบวนการ

1.ครูให้นักเรียนวาดรูปคนละ 1 รูปลงกระดาษ (บอกนักเรียนว่า ไม่จำเป็นต้องสวยงาม ขอเพียงดูออกว่าสิ่งใดอยู่ตรงไหนตามความเหมาะสม)

2.ให้นักเรียนลงมือวาดของ 10 สิ่งเหล่านี้ลงไป โดยต้องวาดให้เรื่องราวสัมพันธ์กัน ซึ่งก็แล้วแต่จินตนาการของนักเรียนเลยว่าว่าจะจัดวางสิ่งไหนไว้ตรงไหน แต่มีข้อแม้ว่าห้ามวาดแยกเป็นอย่างๆเพราะจะทำให้ทำนายไม่ได้

องค์ประกอบ 10 อย่างที่ให้วาดมีดังนี้

1. บ้าน

2. ต้นไม้

3. รั้วบ้าน

4. โอ่งน้ำ

5. ภูเขา

6. ก้อนเมฆ

7. นกไม่จำกัดจำนวน

8. งู

9. แม่น้ำ

10. พระอาทิตย์


3.เมื่อนักเรียนนำทั้ง 10 สิ่งมาวาดตามจินตนาการเรียบร้อยแล้ว ให้ครูทำนายได้เลย


บ้าน คือ สัญลักษณ์ที่แทนความเป็นคุณ อันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดโดยคุณจะวาดให้ใหญ่หรือเล็กก็ได้

- ถ้าบ้านของคุณมีปล่องไฟแบบฝรั่งแสดงว่าคุณเป็นคนชอบทำอาหาร

- ถ้ามีหน้าต่างหลายบาน แสดงว่าคุณเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ ร่าเริงสนุกสนานเป็นคนมีเพื่อนเยอะ

- ถ้าประตูบ้านมีลูกบิดประตู แสดงว่าคุณเป็นคนช่างพูดช่างจา เรียกว่าพูดไฟแล็บทีเดียว

- ถ้าคุณวาดทางเข้าบ้านไว้ด้วย (แบบรูปวาดของ เด็กเล็ก ๆ) คุณเป็นคนชอบที่จะทำอะไรถูกต้องตามกฏระเบียบ ไม่ชอบฝ่าฝืนต้นไม้ ที่ให้วาดแค่ต้นเดียวนั้นหมายรวมถึงทั้ง พ่อและแม่ หรือถ้าคุณไม่ได้อยู่กับท่านก็หมายถึงใครก็ได้ที่อุปการะเลี้ยงดูคุณมา

- ถ้าคุณวาดไว้ใกล้บ้านมากก็หมายถึงว่าคุณยึดท่านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร และเป็นที่พึ่งทางจิตใจ

- ถ้าวาดไว้ติดกับตัวบ้านให้กิ่งก้านคลุมหลังคาบ้าน ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนรัก พ่อแม่มาก หากมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็จะนึกถึงท่านเป็นคนแรก วางใจที่จะให้ท่านช่วยแก้ปัญหาหรือให้คำปรึกษา

- ถ้าวาดไว้ห่างก็แสดงว่าคุณไม่ชอบพึ่งพา พ่อแม่ ชอบตัดสินใจอะไรด้วยตัวเอง ยิ่งห่างเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ทราบว่าคุณไม่มีท่านอยู่ในจิตใจมากเท่านั้น


รั้วบ้าน - ถ้าคุณวาดรั้วบ้านไว้รอบตัวบ้าน และมีประตูปิดเรียบร้อย แสดงถึงความเป็นคนรอบคอบ จะทำอะไรก็มักจะคิดหน้าคิดหลังจะตรงกันข้ามกับอย่างแรกคือเป็นคนไม่รอบคอบ มักวู่วาม ใจร้อน และทำอะไรตามใจตัวเองโอ่งน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของการเก็บออม การประหยัด และการใช้จ่าย

- ถ้าโอ่งน้ำมีฝาปิด หมายถึง คุณมีความสามารถในการเก็บ หอมรอมริบสูงมาก เป็นคนประหยัดรู้จักเก็บรู้จักใช้ คนประเภทนี้อนาคตเป็นเศรษฐีแน่ แต่ที่สำคัญก็ขึ้นอยู่กับขนาดโอ่งที่คุณวาดด้วยยิ่งอ้วนเท่าไรก็ยิ่งเก็บเงินเก่งมากเท่านั้น

- ถ้าโอ่งน้ำคุณไม่มีฝาปิด หมายถึงคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ที่หาได้หรือมีอยู่เท่าไหร่คุณใช้หมด ถ้าโอ่งอ้วนมากก็หมายถึงว่าคุณใช้เงินเก่งมาก ถ้าโอ่งผอมหน่อยก็ใช้น้อยหน่อย


ภูเขา เป็นตัวแทนของความหนักแน่น จริงจัง ความมั่นคงและความอดทน

- ถ้าคุณวาดภูเขาเป็นทิวยาว สูงใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบ้าน หรือกินเนื้อที่ในกระดาษมาก ๆ ล่ะก็แสดงว่าคุณเป็นคนหนักแน่นมั่นคง เป็นคนทำอะไรจริงจัง

- ถ้าเป็นทิวยาวแต่มีความสูงไม่มากนัก คุณไม่ค่อยมีความมั่นคงทำตัวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะส่วนใหญ่

- ถ้าคุณวาดภูเขาเพียงลูก หรือ สองลูก คุณเป็นคนหนักแน่นจริงจังก็จริงอยู่แต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนก้อนเมฆ และพระอาทิตย์

- ถ้าคุณวาดพระอาทิตย์ดวงโตมาก ก็จะมีความหมายคล้าย ๆ กับบ้านหน้าต่างของบ้าน คือแสดงถึงความร่าเริงสดใส ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และความเป็นคนเปิดเผย

- ถ้าวาดพระอาทิตย์โดยไม่มีก้อนเมฆมาบัง คุณเป็นคนเปิดเผยและไม่ชอบมีความลับกับผู้อื่น

- ถ้าวาดโดยมีเมฆมาบังส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็คือคุณมีลับลมคมในและไม่ชอบคุยเรื่องส่วนตัวกับใครนก คือ ตัวแทนของเพื่อนฝูงและมิตรภาพ

- จำนวนของนก แสดงถึงความกว้างขวางและความมีเพื่อนเยอะของคุณ

- ถ้าคุณวาดมากก็หมายถึงว่าคุณเป็นคนมีเพื่อนมาก

- ถ้ายิ่งน้อยตัวเท่าไหร่ก็หมายถึงความเป็นคนมีเพื่อนน้อยเท่านั้นงู คือสัญลักษณ์ของความรัก และคนรักของคุณ

- ถ้าวาดงูหันหัวเข้าหาบ้าน หมายถึงถ้าคุณรักใครแล้วล่ะก็คุณจะหลงมาก ชนิดหัวปักหัวปำทีเดียว ถ้าแต่งงานกับคุณก็อยากให้คนรักอยู่ในโอวาท กลับบ้านเป็นเวลา แถมเวลาจะไปไหนมาไหนก็ยังต้องรายงานคุณอีกด้วย

- ถ้าหันหน้าไปทางต้นไม้ คุณอยากให้คนรักของคุณเข้ากับ พ่อแม่ของคุณได้ดี และไม่อยากให้มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกัน

- ถ้าหันหน้าไปทางแม่น้ำ คุณเป็นคนที่ชอบคนเจ้าชู้นิด ๆ และมีอารมณ์ขัน

- ถ้าหันหน้าไปทางภูเขา คุณชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคุณมาก ๆ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

- ถ้าหันหน้าเข้าหาโอ่ง คุณเป็นคนขี้เหนียวเกี่ยวกับความรักมากผักสวนครัว เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ

- ยิ่งคุณวาดผักสวนครัวมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่าคุณมีโชคลาภมากเท่านั้น


ข้อพึงระวัง

- การให้เด็กวาดรูปแล้วตีความแบบนี้สามารถใช้ในการอธิบายสิ่งที่อยู่ในจิตใจเด็กได้ไม่ทั้งหมด ครูควรใช้วิจารณญาณในการทำนาย

- การอ้างอิงของการตีไม่น่าเชื่อถือมากพอที่จะนำไปใช้งานจริง เป็นไปเพื่อการเสพงานศิลป์จากการวาดภาพ

**ควรหลีกเลี่ยงคำนายนายที่เป็นการตีตรานักเรียน


ที่มา dek-d.com/board/views/729388

gamer-gate.net/view/วาดรูปบอกนิสัย

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 8

ชื่อไฟล์​: LINE_ALBUM_ทำนายอนาคตจากภาพวาด_21.09.09.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 106 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(33)
เก็บไว้อ่าน
(18)