icon
เข้าสู่ระบบ

หลับตาสอน หลับตาเรียน

16484
ภาพประกอบไอเดีย หลับตาสอน หลับตาเรียน

การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เหมือนหลับตาสอน นักเรียนก็หลับตาเรียน แล้วผลการเรียนจะเป็นเช่นไร

การเรียนรู้จากการหลับตา
การเรียนออนไลน์ ก็เหมือนครูหลับตาสอน นักเรียนก็หลับตาเรียน ตามความรู้สึกและจินตนาการของตนเอง หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่ฟังครูอธิบายแบบเดียวกัน แต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างกัน เพราะเหตุใดจึงเป้นเช่นนี้น


วิธีการสอน

1.ครูนัดหมายให้นักเรียนเตรียมกระดาษเอ 4 หรือกระดาษสมุดเรียน

2.ครูชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติตามที่ถูกสั่ง ดังนี้

2.1 ให้นักเรียนนั่งตัวตรง และหลับตาทำตามคำสั่งทุกขั้นตอน ขั้นตอนละประมาณ 1 นาที

2.2 ให้นักเรียนพับกระดาษลงครึ่งหนึ่ง รีดสันให้เรียบร้อย

2.3 ฉีกกระดาษมุมบนขวาออก ทิ้งกระดาษที่ฉีกออกไป

2.4 พับกระดาษครึ่งหนึ่งให้เท่ากัน ฉีกกระดาษมุมบนซ้ายมือออกทิ้งไป

2.5 พับกระดาษครึ่งหนึ่งให้เท่ากัน ฉีกกระดาษมุมบนซ้ายมือออกทิ้งไป

2.6 ลืมตา แล้วคลี่กระดาษออก ถ่ายภาพผลงานของตนเอง

3.ส่งผลงานใน padlet ที่ครูกำหนดให้

4.สอบถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรกับผลงานที่แตกต่างกัน นักเรียนคิดว่าผลงานของใครถูกต้อง

5.ให้นักเรียนเข้าไปแสดงความคิดเห็นผลงานของคนที่คิดว่าถูกต้อง

6.สอบถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใดคำสั่งเดียวกัน จึงมีผลงานที่แตกต่างกัน (ครูอธิบายไม่ชัดเจน นักเรียนมีความคิดเป็นของตนเอง ฯลฯ)

7.ครูสอบถามนักเรียนว่ามีขั้นตอนไหนที่พูดไม่ชัดเจน (เช่น พับครึ่งทางด้านไหน ฯลฯ)

8.เรื่องนี้มีบทสรุปอย่างไร


บทสรุปจากการทำกิจกรรม

1.ด้านนักเรียน

1.1 หากนักเรียนไม่เข้าใจในคำสั่ง ต้องซักถามเพื่อความกระจ่าง

1.2 ทุกผลงานถูกต้องตามความคิดของตนเอง ถึงแม้ว่าครูอธิบาย แนะนำในเรื่องการเรียน อาชีพ การศึกษาต่ออย่างไร แต่ละคนก็จะมีความคิดเป็นของตนเอง จะเชื่อและทำตามความคิดของตนเอง ครูมีหน้าที่แนะนำ แต่นักเรียนจะต้องประมวลผลด้วยตนเอง ตัดสินใจในการกระทำและรับผลจากการกระทำ

2.ด้านคุณครู

กิจกรรมนี้แสดงให้เรียนถึงกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าครูจะเตรียมตัวมาดีขนาดไหน มีขั้นตอนในการสอนอย่างไร ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการสอนยอดเพียงเพียงใด เด็ก ๆ ก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน เหมือนครูก็หลับตาสอน พูด อธิบายไปเรื่อย ส่วนนักเรียนก็จะจดจ่อในสิ่งที่ตนเองสนใจขณะนั้น ตามความคิดของตนเอง ฟังครูเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง ดังนั้นควรมีวิธีการสอน วิธีการประเมิน ตามสภาพจริง อย่าคาดหวังว่าเด็ก จะทำได้ตามที่ครูสั่งนะคะขอบคุณไอเดียจาก : oknation.nationtv.tv/blog/hrdeverywhere/2010/04/27/entry-1

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(7)
เก็บไว้อ่าน
(3)