icon
เข้าสู่ระบบ

สรุปสั้น การอัดคลิปการสอน ตามเกณฑ์ ว9(PA)

420

สรุป แนวทางการอัดคลิปการสอน ตามเกณฑ์ ว9(PA)

สรุป แนวทางการอัดคลิปการสอน ตามเกณฑ์ ว9(PA)

หากเป็นการบันทึกการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ก็แนะนำเป็นแอพพลิเคชัน Zoom ที่มีฟังก์ชันในการบันทึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่สามารถเห็นหน้าครูผู้สอน และนักเรียน ในสภาพบรรยากาศจริง ซึ่งคุณครูท่านไหนจะอัดคลิปเต็ม 60 นาที อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการขอซื้อเพื่อการบันทึกการสอนที่เกินกว่า 40 นาที ดังนั้น หากเป็นการบันทึกการจัดการเรียนการสอนความยาว 40 นาที หรือน้อยกว่า ก็สามารถใช้งานได้แบบฟรี ๆ ไปเลยครับ

ตัวอย่างที่ได้ทดสอบ ตามลิงก์ครับ

youtu.be/poXOuNINbYE

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)