icon
เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว By...ครูกันต์

12591
ภาพประกอบไอเดีย แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว By...ครูกันต์

แบ่งปันไอเดียการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว รายวิชาฟิสิกส์

แบ่งปันแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว จาก Canva คุณครูสามารถเข้ามาแก้ไขในลิ้งค์นี้ได้เลยนะคะ


https://www.canva.com/design/DAEp_KhHv98/share/preview?token=eAW_lrn4bF3lQAAYLSWCgg&role=EDITOR&utm_content=DAEp_KhHv98&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: แผนหน้าเดียว.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 75 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(3)