icon
เข้าสู่ระบบ

🌟เทคนิคการใช้คำถามนำการสอน

1360
ภาพประกอบไอเดีย 🌟เทคนิคการใช้คำถามนำการสอน

คุณครูก็ไม่ต้องอัดเนื้อหาการสอนเยอะ แต่รับบทเป็น “คนนำคำถาม” ไปเรื่อยๆ ให้เด็กสงสัยแล้ว สงสัยอีก! เถียงกับเพื่อนแล้ว ก็ค้นหาอีก! เพื่อสิ่งที่เขาได้จากห้องเรียน ไม่ใช่แค่เนื้อหา แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ หาคำตอบ ที่เขาจะใช้เรียนรู้ต่อไปได้อีกมากมาย

🌷การสอนบรรยาย หลักการ ทฤษฏี หลักไวยากรณ์ ตรงๆ

อาจทำให้เด็กรู้สึกว่า เข้าใจยาก ไกลตัว และต้องจำเยอะ

🤩เรามาลอง “ใช้คำถามนำการสอน” กันดูดีไหม

โดยเริ่มจากคำถามง่ายๆ ให้เด็กๆ สงสัย อยากรู้

แล้วครูค่อยๆ ถามต่อทีละนิด ให้เด็กๆ ได้ตั้งสมมติฐาน

ค้นหาคำตอบ คิดวิเคราะห์ ลองสรุปเอง

ก่อนจะเฉลยเนื้อหาเหล่านั้น 

เป็นการเรียนแบบให้เด็กๆ มองสิ่งใกล้ตัวก่อน

แล้วค่อยย้อนหาหลักการที่ซ่อน💡ใช้คำถามให้เด็กทำความเข้าใจ Grammar 

🌷คาบเรียนครูไวท์

.

🌷(ไวยากรณ์ที่จะสอน: การเติม -s, -es)

เริ่มจากแค่ให้คำศัพท์สองคำอย่าง catches และ drinks

💡คำถามเปิด: “สองคำนี้ต่างกันยังไง?” 

>ให้เด็กสังเกตเซ็ตคำศัพท์และการใช้ก่อน 

กระตุ้นความอยากรู้ อยากใส่ใจหาคำตอบ

.

💡คำถามต่อ: “มีคำไหนอีกบ้างที่ลงท้ายด้วย -s/-es?”

> ฝึกรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน Grammar นั้น

พร้อมหลักการ(ที่น่าจะ)ใช้กัน

.

💡คำถามถึงแก่น: “ทำไมต้องเติม -es ด้วย?”

> ถามไปถึงแก่น ว่าแล้วทำไมต้องเติม -es ด้วยล่ะ 

ทำไมเติมแค่ -s เฉยๆ ไม่ได้นะ

> ครูค่อยนำสรุป เด็กได้เรียนรู้แบบคิดย้อนหาเหตุผล

อ้อ มันต้องเติมเสียงสระเข้ามาเพราะว่า...ไง!

.

เอ้ะ หรือบางทีแกรมม่าอาจไม่ได้มีกฎ 

แต่มีแต่ข้อยกเว้นกันนะ (เคยมีคนว่าไว้ จริงไหมน้า)

.

ใช้คำถามย้อน ให้เด็กๆ เข้าใจหลักการ ทฤษฎี/แกรมม่า...

✏️Grammar ที่เด็ก ๆ ค้นพบเอง

โดย ครูไวท์

👉https://inskru.com/idea/-MOW3_n5MqheJSqE4Lq7💡ใช้คำถามสอนเนื้อหาวิทย์ให้เด็กเห็นภาพ

🌷คาบเรียนครูแอน

.

🌷(เนื้อหาที่จะใช้สอน: เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ 

และความปลอดภัย)

.

คุณครูเปิดภาพเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคมี

💡คำถามเปิด: “เกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นี้”

> เชื่อมโยงสถานการณ์/ปรากฏการณ์วิทย์จริงที่ใกล้ตัวเด็ก

ให้เด็กสังเกต หาข้อมูลเบื้องต้น ร่วมกันออกความเห็น

.

💡คำถามต่อ: “ต้นเหตุของการเกิดไฟคืออะไร” , 

“ทำไมเราใช้น้ำดับไฟไม่ได้”

“ไฟไหม้แล้วเกิดผลิตภัณฑ์(สาร)อะไร” ฯลฯ

> ชวนเด็กย้อนคิดหาสาเหตุจากปรากฏการณ์ 

นำความรู้เดิมที่มีมาคิดวิเคราะห์ต่อ ให้เด็กเชื่อมโยงความรู้ระหว่างคอนเซป

.

💡คำถามถึงแก่นเรื่องที่จะสอน: “สาเหตุ ปัญหา 

วิธีป้องกันเหตุการณ์นี้คืออะไร”

> ครูนำเนื้อหาเข้ามาตอบ พูดคุย กับคำตอบของนักเรียน

ให้เขาได้เชื่อมโยงความรู้เรื่องเคมี ปฏิกริยา การใช้ 

ข้อควรระวัง ฯลฯ ให้เด็กๆ เห็นภาพเคมีในชีวิตจริงๆ

.

✏️ลองดูเทคนิคการถามนำสอนวิทย์จากปรากฏการณ์

ไฟไหม้โรงงานเคมี

ของครูแอน Angsana New ได้เลยที่:

👉https://inskru.com/idea/-Me0cCe0Fs76g4eKqksj💡ใช้คำถามนำ เพื่อสอน Concept หลัก 

(เน้นการเรียนรู้มโนทัศน์) 

🌷คาบเรียนครูทิว

.

🌷(Concept ที่จะสอน: ประชาธิปไตย?)

เริ่มคาบด้วยคำถามง่ายๆ ใกล้ตัวเด็ก 

💡คำถามเปิด: “พูดถึงประชาธิปไตย นึกถึงอะไร?” 

> เพื่อเช็คความเข้าใจของเด็กๆ ต่อ concept ที่จะเรียนก่อน

ครูจะได้รู้ว่าต้องเสริมจุดไหน หรือ 

นำคำถามเข้าเรื่องที่สอนอย่างไร

.

💡คำถามต่อ: 

“ประชาธิปไตยคือการใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินเสมอไหม?”

“เลือกตั้ง = ประชาธิปไตย”

> นำลักษณะบางอย่างของ concept นั้นมาเป็นคำถาม 

เพื่อให้เด็กๆ ได้คิดถึง concept นั้นๆ 

อะไรทำให้สิ่งหนึ่งเรียกได้ว่า

เป็น “ประชาธิปไตย” แล้วอะไรที่ไม่ใช่

.

💡คำถามถึงแก่น: “ถ้าคนส่วนมาก เลือกเผด็จการ 

จนคนไม่สามารถเลือกตั้งได้ 

แบบนี้ยังเป็นประชาธิปไตยไหม”

> ไล่ระดับคำถามให้ท้าทาย concept มากขึ้น 

ด้วยคำถามที่ขัดแย้งในตัว concept เอง 

จะยิ่งกระตุ้นให้เด็กได้ทำความเข้าใจ concept 

อย่างรอบด้านขึ้น รวมถึงหาหลักการ เหตุผล

มาโต้แย้ง concept นั้นได้อีกที

.

✏️อ่านเทคนิคการใช้คำถามนำเพื่อสอน Concept 

ของคำว่า “ประชาธิปไตย”

จากห้องเรียน ครูทิว จากเพจ ครูขอสอน ได้ที่:

👉https://inskru.com/idea/-Mj3cLq_mK-VPAvNpdnG

.

.

#เทคนิคการใช้คำถามนำการสอน

#insKru

#พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน


ขอบคุณคุณครูไวท์ ครูแอน และครูทิว ที่มาแบ่งปันคาบเรียนและวิธีการสอนกันค่า

.

เรื่องและภาพโดย kp.

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)