icon
เข้าสู่ระบบ

ต่อคำ - Homeroom

14600
ภาพประกอบไอเดีย ต่อคำ - Homeroom

กิจกรรมนี้ได้แนวคิดมาจากเวลาที่เราเล่นต่อเพลง แต่ปรับมาในรูปแบบของ "ต่อคำ" เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องการใช้พจนานุกรม ซึ่งจะใช้ในการ Homeroom หรือจะนำไปกระตุ้นนักเรียนก่อนเริ่มคาบก็ได้

สวัสดีครับ วันนี้จะมาแบ่งปันกิจกรรมที่ใช้ในการ Homeroom หรือจะนำไปกระตุ้นนักเรียนก่อนเริ่มคาบก็ได้ครับ


กิจกรรมนี้ได้แนวคิดมาจากเวลาที่เราเล่นต่อเพลง แต่ผมปรับมาในรูปแบบของ "ต่อคำ" เพราะนักเรียนระดับที่สอนพึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมไปเลยอยากให้นักเรียนได้นำเครื่องมือดังกล่าวไปปรับใช้ครับ


วิธีทำกิจกรรมง่าย ๆ เลยครับ


เริ่มจากนักเรียนคนที่ 1 (ผมเรียงตามเลขที่) พูดคำ/วลี ที่มี 2 พยางค์ขึ้นไปมา 1 คำ เช่น


คนที่ 1 - ไข่ต้ม


คนต่อไปจะต้องพูด คำ/วลี ที่ขึ้นต้นด้วย "ต้ม"


คนที่ 2 - ต้มน้ำ


คนต่อไปจะต้องพูด คำ/วลี ที่ขึ้นต้นด้วย "น้ำ"


คนที่ 3 - น้ำใจ


เล่นแบบนี้เป็นลูกโซ่ไปเรื่อย ๆ ครับ ซึ่งรอบแรกผมจะให้เวลานักเรียนคิดไม่เกิน 10 วินาที และหาผู้เข้ารอบเพื่อเล่นรอบ 2 ในวันหลังครับ


ทั้งนี้ครูแจ้งนักเรียนตั้งแต่แรกว่าสามารถใช้ตัวช่วยโดยการค้นหาผ่านพจนานุกรม ฉ.ราชบัณฑิตยสถาน Online ได้ ครับหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเพื่อนครูทุก ๆ คนนะครับ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(8)
เก็บไว้อ่าน
(9)