icon
เข้าสู่ระบบ

Winnie the Pooh พาดูรังผึ้ง

15250
ภาพประกอบไอเดีย Winnie the Pooh พาดูรังผึ้ง

Winnie the Pooh พาดูรังผึ้ง เป็นกิจกรรมในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของคำว่าความคล้ายในทางคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรม ที่นำผ่านการเล่าเรื่องหมีพู สู่การทำกิจกรรม

สวัสดีครับ วันนี้มาแบ่งปันกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนหรือนำเข้าสู่บทเรียนก็ได้ครับในเรื่องความคล้ายให้กับนักเรียน ผ่านการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมีพูห์และสมมติให้นักเรียนเป็นเพื่อนของพี่หมีพูห์ เพราะนำไปลองใช้แล้วคือเด็กมีความสุข ในการทำกิจกรรมเลย กิจกรรมชื่อว่า "Winnie the Pooh พาดูรังผึ้ง"

1.ครูพานักเรียนเข้ากิจกรรม “Winnie the Pooh พาดูรังผึ้ง” โดยเล่าเรื่องท่องโลกการ์ตูน และเปิดสไลด์เกี่ยวกับหมีพูห์กำลังตามหารังผึ้ง เพื่อนำเข้าสู่กิจกรรม “Winnie the Pooh พาดูรังผึ้ง”


2.ขึ้นสไลด์กิจกรรม“Winnie the Pooh พาดูรังผึ้ง”

3. ครูขึ้นสไลด์สถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง และครูแสดงตัวอย่างการทำใบกิจกรรม “Winnie the Pooh พาดูรังผึ้ง” ให้กับนักเรียนดูเป็นตัวอย่าง ดังนี้

4. นักเรียนแต่ละคนทำใบกิจกรรม ซึ่งแต่ละคนจะหารูปเรขาคณิตที่คล้ายกันพร้อมทั้งสรุปเงื่อนไขที่ทำให้รูปเรขาคณิตคล้ายกัน โดยให้เวลาทำ 10 นาที โดยครูคอยกระตุ้นนักเรียนขณะทำงานและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

5. ครูขอตัวแทนให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดจากการทำกิจกรรม ““Winnie the Pooh พาดูรังผึ้ง” 1 คน จากนั้นครูขอให้นักเรียนคนอื่นกนำเสนอแนวคิดของนักเรียนจากการสังเกตแนวคิดที่แตกต่างกันของเพื่อน

คาดการณ์แนวคิดนักเรียนจากกิจกรรม

         การเลือกรูปที่คล้าย

                   แนวคิดที่ 1 นักเรียนเลือกรูปที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันเป็นรูปที่คล้ายกัน

                   แนวคิดที่ 2 นักเรียนเลือกรูปที่เหมือนกันและมีขนาดไม่เท่ากัน

         แนวคิดนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

   

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

รูปสามเหลี่ยมคางหมู

แนวคิดที่ 1 รูปที่คล้ายกันต้องมีขนาดเท่ากัน

    แนวคิดที่ 2 รูปที่คล้ายกันมีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้


6.ครูเฉลยคำตอบจากแนวคิดนักเรียนและครูอาจเพิ่มเติมแนวคิดที่นักเรียนขาดไป

7.ครูสรุปเงื่อนไขที่รูปเรขาคณิตที่สองรูปเป็นรูปที่คล้ายกันว่า รูปสองรูปเป็นรูปที่คล้ายกัน เมื่อรูปทั้งสองนั้นมีรูปร่างเหมือนกัน อาจมีขนาดเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้

ใช้สัญลักษณ์ ~ แทนความคล้ายกัน

เช่น รูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B เขียนแทนด้วย รูปเรขาคณิต A ~ รูปเรขาคณิต B


#ซึ่งในการหารูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันภายในรังผึ้ง นักเรียนสมารถหาได้เยอะกว่าจากที่ครูกำหนดไว้ด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นการเปิดให้นักเรียนแสดงจินตนาการและแนวคิดของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่

#ไฟล์ใบกิจกจรรมอยู่ด้านล่างนะครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ใบกิจกรรรม.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 53 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(3)