icon
เข้าสู่ระบบ

แฟชั่นโชว์ชุดต่อมไร้ท่อ

470
ภาพประกอบไอเดีย แฟชั่นโชว์ชุดต่อมไร้ท่อ

เรียนรู้เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ แต่ละต่อมอยู่ตรงส่วนใด ผ่าน creative learing spiral

แฟชั่นโชว์ชุดต่อมไร้ท่อ

การเรียนรู้เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ มีทั้งหมด 9 ต่อม เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าแต่ละต่อมมีลักษณะ หน้าที่ และความสำคัญอยางไร หากจะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้พร้อมกับทักษะชีวิต ผ่าน creative learning spiral จะทำให้การเรียนมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น


กระบวนการออกแบบการเรียนรู้

1.การจินตนาการ (Imagine)

นักเรียนได้รับการออกแบบในการแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน มอบหมายให้แบ่งหน้าที่ในการทำงาน ดังนี้

  • นางแบบ หรือ นายแบบ 1 คน มีหน้าที่หาถุงดำขนาดเท่ากับตัวเองเพื่อนำมาตัดชุด เตรียมอุปกรณ์ในการแต่งตัว เช่น หมวก สร้อย แว่นตา รองเท้า เครื่องสำอาง เข็มขัด
  • นักเรียนที่เหลือ 4 คน แข่งหน้าที่ในการวาดและระบายสีต่อมไร้ท่อ 9 ต่อม ตามเพศของตนเอง ตัดให้เรียบร้อย
  • นักเรียนมีเวลาในการตัดชุด 30 นาที ในชั่วโมงหน้า หลังจากนั้นจะเดินแบบ


2.การสร้าง (Create)

นักเรียนแต่ละกลุ่ม ตัดชุดและแต่งตัวให้นางแบบ 30 นาที โดยนำภาพต่อมไร้ท่อที่ได้รับมอบหมาย มาติดสก๊อตเทปลงบนถุงดำให้ตรงกับตำแหน่งของต่อมไร้ท่อ เมื่อพร้อมแล้วให้นางแบบออกไปรอหน้าห้อง ส่วนที่เหลือให้เก็บของให้สะอาดเรียบร้อย


3.การเล่น (play)

เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งตัวให้เพื่อน ๆ แล้ว นางแบบออกมายืนเตรียมความพร้อมหน้าห้อง ซักซ้อมการเดินแบบ

ขออาสานักเรียนเป็นตากล้องถ่ายคลิปวิดีโอ และเปิดเพลงในการเดินแบบ
4.การแบ่งปัน (share)

หลังจากที่นางแบบเดินแบบรอบห้องเรียน 2 รอบ แล้วมาหยุดที่หน้าชั้นเรียน ให้เพื่อน ๆ แต่ละกลุ่มช่วยกันโหวตให้คะแนนว่านางแบบคนใดมีต่อมไร้ท่อครบถ้วน ถูกต้อง และถูกตำแหน่ง


5.การสะท้อน (reflection)

ครูสอบถามหน้าที่ ความสำคัญของต่อมไร้ท่อแต่ละชนิด พร้อมประเมินความถูกต้องของต่อมไร้ท่อ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อมเพศที่แตกต่างกันของเพศชายและเพศหญิง)


มหกรรมการศึกษาไทย

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)