icon
เข้าสู่ระบบ

ก๊อบ กอบ แค่ไหนก็...ไม่แตก-ไม่หัก

5626
ภาพประกอบไอเดีย ก๊อบ กอบ แค่ไหนก็...ไม่แตก-ไม่หัก

การเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านทางสิ่งที่เด็กชื่นชอบก็ คือ ขนมขบเคี้ยว ที่มีอยู่ในท้องถิ่น สำหรับจังหวัดพัทลุงก็คือ กล้วยฉาบ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุ มีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น

             ซึ่งทุกคนได้นำมาใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านั้น คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น กิจกรรม ก๊อบ กอบ แค่ไหนก็...ไม่แตก-ไม่หัก จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านทางสิ่งที่พวกเด็กในวัยนี้ชื่นชอบ ก็ คือ ขนมขบเคี้ยว เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ต่อยอดโดยการบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา คือ การออกแบบถุงบรรจุกล้วยฉาบเพื่อป้องกันให้การแตกหักและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยที่สุด 

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ก๊อบ กอบ แค่ไหนก็ไม่หัก.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 11 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)