icon
เข้าสู่ระบบ

สร้างตุ๊กตาแทนหุ่นปั๊มหัวใจ

3971

ถ้าโรงเรียนไม่มีงบประมาณซื้อหุ่นฝึกปั๊มหัวใจ ทำอย่างไรให้เด็กได้ฝึกทักษะ

การสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

จากการเป็นผู้เขียนแบบเรียนวิชาสุขศึกษามาหลายปี มีข้อสงสัยในเรื่องหน่วยการเรียนการช่วยฟื้นคืนชีพ เพราะ ถูกบังคับในหลักสูตรระดับชั้น ม.3 และในระดับชั้น ม.ปลาย ให้ขึงหลักสูตรเอง แต่ในหนังสือเรียนกลับต้องเขียนเรื่องนี้ ทั้ง ม.4 ม.5 และ ม.6 เพื่อให้ครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนแบ่งเนื้อหาการสอนกันเอง นอกจากนี้จากการเป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เพื่อนครูได้นำไปใช้ ก็ยังไม่รู้ว่าที่ออกแบบนั้นสามารถทำได้จริงอย่างไร เมื่อลงพื้นที่จริงกลับพบปัญหาว่า ไม่มีหุ่นในการฝึก และปัญหาสำคัญเด็กเรียนตั้งแต่ ม.3 - ม.6 ซ้ำไปซ้ำมา เพียงแค่อ่านในตำรา..

เมื่อมีโอกาสจึงลองนำสิ่งที่เคยออกแบบมาทดลองใช้ โดยแบ่งออกเป็น 4 คาบ


สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับนอกเหนือจากการได้ทักษะการปั๊มหัวใจ

-ความคิดสร้างสรรค์

-การคิดแก้ปัญหา

-ทักษะชีวิต

-ทักษะการสื่อสาร

-การเรียนรู้ขั้นสูงสุด การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการสอนคนอื่น


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: NCSAG2019_paper_57 สุมน คณานิตย์.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 6 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)