icon
เข้าสู่ระบบ

3 เกมทายคำศัพท์ ฝึกคิดวิเคราะห์และจินตนาการ

11684
ภาพประกอบไอเดีย 3 เกมทายคำศัพท์ ฝึกคิดวิเคราะห์และจินตนาการ

เกมทายคำศัพท์ ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์จินตนาการ และเพิ่มคลังคำศัพท์ให้แก่นักเรียน

ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

การเรียนรู้คำศัพท์และความหมายเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูไม่ควรมองข้าม

เนื่องจากเมื่อนักเรียนมีคลังคำศัพท์ที่มากพอ จะช่วยให้นักเรียน

สามารถเลือกสรรคำมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามความหมาย และส่งผลให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลอีกด้วย


การสอนคำศัพท์และความหมายนั้นสามารถใช้กลวิธีในการสอนได้อย่างหลากหลาย

โดยผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกระบวนการการสอนคำศัพท์และความหมาย

ผ่านเกมซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และใช้จินตนาการของตนเอง ดังนี้ครับ


เกมที่ 1 เกมทายคำศัพท์จากเงาของสิ่งต่าง ๆ


เกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมที่มีชื่อว่า Manor Matters

ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องตามหาสิ่งของที่กำหนดที่ซ่อนอยู่ในฉากแต่ละฉาก

สิ่งของที่กำหนดนั้น จะเป็นเพียงเงาเท่านั้น ผู้เล่นจะต้องอาศัยจินตนาการ

พิจารณาเงาและจินตนาการเทียบเคียงกับสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองเคยพบเห็นในชีวิตประจำวัน------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ผู้เขียนจึงได้นำไอเดียนี้มาประยุกต์ใช้กับการสอนคำศัพท์ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับหมวดหมู่ของคำศัพท์ที่ต้องการจะสอน

ดังตัวอย่างต่อไปนี้


คำศัพท์ที่อยู่ในมาตราแม่เกย
คำศัพท์ที่อยู่ในมาตราแม่กบ

ตัวอย่างนี้ คุณครูสามารถนำเหตุการณ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นกระแส มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมนี้ได้ด้วย

คำศัพท์จากบทอ่านในหนังสือภาษาพาที เรื่อง "ครัวป่า"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นอกจากการใช้เงาของสิ่งต่าง ๆ ในการทายคำศัพท์แล้ว ยังมีเกมทายคำศัพท์อีก 2 รูปแบบที่อยากจะแนะนำ ดังนี้ครับ


เกมที่ 2 เกมทายคำศัพท์จากคุณสมบัติ (ทายคำศัพท์ที่อยู่ในมาตราแม่ กน)

เกมนี้ คุณครูจะต้องเปิดแผ่นป้ายที่ระบุคุณสมบัติของคำศัพท์ที่ไปทีละแผ่นป้าย ดังตัวอย่าง

นักเรียนจะได้จินตนาการถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ระบุบนแผ่นป้ายทีละแผ่นป้าย แล้วจึงลงข้อสรุปว่าสิ่ง ๆ นั้น คืออะไร
เกมที่ 3 เกมทายชื่อสัตว์ จากภาพสัตว์แบบฟิวชั่น

เกมนี้ นักเรียนจะต้องช่วยกันทายว่า สัตว์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ เกิดจากการรวมร่างของสัตว์ชนิดใดบ้าง

โดยอาจให้นักเรียนช่วยกันสะกดชื่อสัตว์เหล่านั้นด้วย

คุณครูท่านใดที่สนใจทดลองใช้เกมต่าง ๆ ที่ได้ยกตัวอย่างไปข้างต้น

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบไว้ และสามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับบทเรียนต่าง ๆ ได้ตามต้องการเลยครับ :)
ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: เกมทายคำศัพท์.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 300 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(9)
เก็บไว้อ่าน
(5)