icon
เข้าสู่ระบบ

รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 2021

3330
ภาพประกอบไอเดีย รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 2021

ครูสังคมอมยิ้ม ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 2021 มีเกียรติบัตรให้เมื่อผ่านการทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70%

สวัสดีครับ

ครูสังคมอมยิ้มอยากพาทุกท่านไปรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 2021 ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก ล้วนมีสาเหตุทั้งสิ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจจะขยายออกไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของโลกมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกี่ยวพันกับส่วนอื่นๆ ในลักษณะใด ปัจจุบันโลกที่เคยคิดว่า กว้างใหญ่ได้แคบลงเหมือนโรงละครเล็กๆ ที่พลโลกได้มองเห็นและสัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมสื่อสารและเทคโนโลยี โลกยุคใหม่เต็มไปด้วย การเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน ความผันผวนทางการเมืองวิถีทางการฑูต การชิงความได้เปรียบในด้านการค้าขายได้ขยายไปทั่วโลก จึงเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งข่าวสารและข้อมูล หากประเทศใดได้รับข่าวสารและมีข้อมูลมากอยู่ในมือก็ถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบ เพราะฉะนั้น การศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องฉับไวและทันต่อเหตุการณ์


ครูสังคมอมยิ้ม ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 2021 มีเกียรติบัตรให้เมื่อผ่านการทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70%

ผู้ทดสอบสามารถเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 2021 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

เข้าทำแบบทดสอบได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh8NLwDFR-Id9lOeBOFbysNR8tdpge9kRlyA-Tch2uGjqj5A/viewform?usp=sf_link


โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เช่น การประชุมโลกร้อน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26” (COP26) , พรรคคอมมิวนิสต์จีนผ่านมติที่เรียกว่า “มติประวัติศาสตร์” (Historical Resolution) หลังการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรค , วิกฤตชายแดนโปแลนด์-เบลารุส , การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ หรือ G20 เป็นต้น

*******************************************************

ฝากกดไลก์ กดติดตามเพจครูสังคมอมยิ้มไว้ด้วยนะครับ https://www.facebook.com/Krusangkomomyim/?ref=pages_you_manageตัวอย่างเกียรติบัตรสวย ๆ จากครูสังคมอมยิ้ม
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)