icon
giftClose
profile

การสอนออนไลน์ด้วย Facebook live และ Line Meeting

23432
ภาพประกอบไอเดีย การสอนออนไลน์ด้วย Facebook live และ Line Meeting

จากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ที่ได้ใช้การจัดการเรียนการสอนด้วย Facebook live เป็นหลัก ประกอบด้วยการใช้ Line Meeting พบว่ามีข้อดีหลายอย่าง จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Facebook live และ line Meeting ขึ้น

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Facebook live ผ่าน โปรแกรม OBS Studio

ข้อดี

1.เป็นการจัดการเรียนการสอนบนแอพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีบัญชีผู้ใช้

2.การเข้าเรียน เข้าได้ง่าย

3.นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อคำถาม ข้อสงสัยหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้ระหว่างการถ่ายทอดสด

4.นักเรียนสามารถรับชมบันทึกการจัดการเรียนการสอนที่ครูได้ถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ (ข้อนี้ ถือเป็นข้อดีมาก ๆ ในความคิดเห็นของผม เพราะ เป็นการเอื้อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในทุก ๆ เวลาที่ตนเองมีความพร้อม นอกเหนือจากเวลาที่ครูถ่ายทอดสด สามารถรับชมซ้ำเพื่อทบทวน เพิ่มเติมความเข้าใจของตนเอง เหมาะกับโรงเรียนนอกเมืองที่นักเรียนอาจมีข้อจำกัดต่าง ๆ )

5.โปรแกรม OBS Studio สามารถใช้ได้ฟรี และใช้ง่าย


ข้อด้อย

1.การสื่อสารจากนักเรียนไปสู่ครูผู้สอน เป็นเพียงข้อความ ไม่ได้เป็นการพบปะกันแบบวิดีโอคอลที่ครูสามารถเห็นนักเรียนและนักเรียนสามารถโต้ตอบ พูดคุยร่วมกิจกรรมกับคุณครูได้ในทันที


การใช้ Line Meeting

การใช้ Line Meeting ถือเป็นการชดเชยการจัดการเรียนการสอนผ่าน Facebook live อีกทั้งแอพลิเคชัน Line สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ Line Meeting เสริมเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถร่วมประชุมวิดีโอคอลร่วมกัน อาจใช้สำหรับการพบปะพูดคุย ซักถามข้อสงสัย ทบทวนความเข้าใจและร่วมทำหรือเฉลยแบบฝึกหัด


เพื่อนครูที่มีความสนใจที่จะนำการจัดการเรียนการสอนด้วย Facebook live และ Line Meeting สามารถศึกษาข้อมูลตามคู่มือที่ได้ให้ไว้ในไอเดียนี้ได้เลยครับ


ขอขอบคุณครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: คู่มือสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)