icon
profile

เพิ่มสีสันให้คาบเรียนออนไลน์ด้วย การเปลี่ยนชื่อ

25731
ภาพประกอบไอเดีย เพิ่มสีสันให้คาบเรียนออนไลน์ด้วย การเปลี่ยนชื่อ

กิมมิกเล็ก ๆ ในการเรียนออนไลน์ให้สนุก สร้างสีสันตอนเรียกชื่อตอบคำถาม

ปกติเวลาเรียนใน zoom หรือ google meet

เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้

.

เราสามารถใช้ feature นี้เป็นโจทย์ Check in

เช่น

เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า 1 อย่าง ให้เป็น 4 พยางค์ ให้ตะมุตะมิ

เช่น เตารีดแสนรัก เตาปิ้งตุ๊ต๊ะ ทีวีหวีวี่

หรือโจทย์อื่น ๆ

.

เวลาครูสุ่มถามจะสนุกมาก ๆ เลยค่ะ

เช่น นายเตาปิ้งตุ๊ต๊ะ ลองตอบข้อนี้ซิ

เรียกสีสันในห้องเรียนได้เลย

.

ลองไปเล่นดูน้าแท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(4)