icon
เข้าสู่ระบบ

วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ด้วยเทคนิคหมวกคิด6ใบ

2032
ภาพประกอบไอเดีย วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ด้วยเทคนิคหมวกคิด6ใบ

พระพุทธศาสนา ม.2 วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ นำประเด็นด้วย เทคนิคหมวกคิด6ใบ การค้าประเวณีกับสังคมไทย

สัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มคาบด้วยประเด็นทางสังคม ทั้งประชุมสสภาและ Clubhouse toxic ด่าคนอีสาน

กับคาบ พระพุทธศาสนา ม.2 วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ

นำประเด็นด้วย เทคนิคหมวกคิด6ใบ การค้าประเวณีกับสังคม

หมวกสีขาว (White Hat)

เมื่อสวมหมวกนี้จะคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อมูลเบื้องต้นของการค้าประเวณีในไทยไม่ต้องการข้อคิดเห็น

หมวกสีแดง (Red Hat)

เมื่อสวมหมวกนี้จะคิดเกี่ยวกับความรู้สึก สามารถบอกได้ตรงๆ ว่าชอบ หรือไม่ชอบ ดี หรือไม่ดี โดยไม่มีเหตุผลประกอบ

หมวกสีดำ (Black Hat)

เมื่อสวมหมากนี้จะคิดเกี่ยวกับจุดด้อย ข้อเสีย หรืออุปสรรคของการค้าประเวณีในไทย โดยที่จะต้องมีเหตุผลประกอบ ช่วยให้เห็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้

หมวกสีเหลือง (Yellow Hat)

เมื่อสวมหมวกนี้จะคิดเกี่ยวกับจุดเด่น สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลในเชิงบวก เพื่อเปิดโอกาสให้พัฒนา

หมวกสีเขียว (Green Hat)

เมื่อสวมหมวกนี้จะคิดเกี่ยวกับความคิดใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เป็นความคิดอย่างสร้างสรรค์

หมวกสีน้ำเงิน (Blue Hat)

เมื่อสวมหมวกนี้จะคิดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในเรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง

การเริ่มแบบหมวกที่ละใบให้นักเรียนตอบใน padlet เราจะเห็นประเด็นต่างๆที่จะดึงเอาไปอธิบายในวิธีการคิดใน โยนิโสมนสิการได้ อย่างการหมวกสีดำ (Black Hat)

เมื่อสวมหมากนี้จะคิดเกี่ยวกับจุดด้อย ข้อเสีย นักเรียนก็บอกว่าถ้ามันถูกกฎหมายอาจนำไปสู่ปัญหาครอบครัวหรือตัวอย่างไม่ดีแก่เยาวชนได้ (เราก็ทดไว้ในใจไว้อธิบายต่อในส่วนวิธีคิดแบบเห็นคุณ – โทษและทางออก,วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม) หรือหมวกสีเหลือง (Yellow Hat)

เมื่อสวมหมวกนี้จะคิดเกี่ยวกับจุดเด่น สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลในเชิงบวก เพื่อเปิดโอกาสให้พัฒนาก็มีนักเรียนเสนอให้ถูกกฎหมายเพื่อเก็บภาษี อีกกลุ่มก็บอกว่ามันอาจทำให้คนมาเที่ยวที่ไทยหรือมองไม่ดีต่อสังคมเรานะ!

(เราก็ทดไว้ในใจไว้อธิบายต่อในส่วนวิธีคิดแบบวิภัชชวาท)

จากนั้นครูเชื่อมโยงสู่เนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการพร้อมกับไปเอาประเด็นในแต่ละหมวกมาอธิบายให้นักเรียนเห็นภาพก่อนทบทวนสรุปท้ายคาบด้วยแผนผังต้นไม้ปัญหาของการคิดแบบอรรถสัมพันธ์

#ครูปล่อยของ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 6

ชื่อไฟล์​: 259721982_4401142386651480_6050053839005138553_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 7 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)