icon
เข้าสู่ระบบ

วาดภาพจากตัวเลข

14772
ภาพประกอบไอเดีย วาดภาพจากตัวเลข

ด้วยความครูคณิตที่ต้องมาสอนวิชาศิลปะ เลยให้นักเรียนสร้างสรรค์รูปภาพจากตัวเลข (เลขไทยหรือเลขอารบิกก็ได้)

วาดภาพจากตัวเลขด้วยความที่เป็นครูคณิตที่ต้องมาสอนศิลปะ เรารู้สึกว่ามันยากทุกครั้ง เพราะเราไม่รู้จะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และได้สนุก ได้ผ่อนคลายไปด้วย เราพยายามไปหาไอเดียการทำงานศิลปะแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาจากการนั่งดูวิดีโอใน Facebook Youtube หรือ Instagram เราเจอการวาดภาพอย่างง่ายโดยการเริ่มวาดจากตัวเลขต่าง ๆ เรารู้สึกว่ามันว้าวมากที่เราสามารถเอาตัวเลขมาวาดเป็นรูปต่าง ๆ ได้ ทำให้เราคิดว่าตัวเลขพวกนั้นถ้าใส่จินตนาการลงไปก็จะกลายเป็นภาพใหม่ ๆ ได้อีกหลายภาพเลย จึงเป็นที่มาให้เกิดกิจกรรมวาดภาพจากตัวเลขขึ้นมา เพราะว่าเราอยากเห็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

เมื่อนำบทเรียนมาถอดออกตาม Creative Learning Spiral Canvas จากการ workshop ในวันนี้ จึงได้ออกมา ดังนี้


กิจกรรมนี้มีเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goal) คือ อยากให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดจากตัวเลขขึ้นมาให้ได้อย่างหลากหลาย และนักเรียนได้รู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกสนุกที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้


ขั้นจินตนาการ : เรามีการพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการนำตัวเลขมาวาดเป็นรูปต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างรูปวาด และชวนนักเรียนมองว่าในรูปนั้น ๆ มีตัวเลขอะไรซ่อนอยู่บ้าง หรือตัวเลขใดเป็นส่วนประกอบส่วนใดของภาพ


ขั้นสร้าง : เราให้นักเรียนสร้างชิ้นงานของตัวเองคนละ 1 ชิ้น โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องนำตัวเลขอย่างน้อย 5 ตัวเลขมาใช้สร้างสรรค์เป็นภาพ หรือจะวาดภาพอะไรก็ได้ที่มีตัวเลขแอบซ่อนอยู่ในภาพนั้น ๆ อย่างน้อย 5 ตัวเลข


ขั้นเล่น : ให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ออกแบบ ได้สร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยลองนำตัวเลขต่าง ๆ มาวาดเป็นภาพอย่างอิสระ ไม่มีถูกผิด ครูมีหน้าที่แค่คอยเดินดูและให้คำแนะนำ และคอยสนับสนุนความคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เค้นจินตนาการของตนเองออกมาให้ได้มากที่สุด


ขั้นแบ่งปัน : เราคิดว่าขั้นนี้สนุกสุด เพราะนักเรียนมีโอกาสได้เดินดูผลงานของเพื่อน ๆ ในห้อง มีการแลกเปลี่ยนกันดูผลงาน ซึ่งทำให้บางคนที่คิดไม่ออกได้มีไอเดีย และบางคนที่มีไอเดียอยู่แล้วก็เกิดไอเดียใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีก


ขั้นสะท้อน : เดิมเราไม่ได้มีขั้นสะท้อน เลยคิดว่าถ้ามีเพิ่มไปอาจทำให้กิจกรรมดูมีความหมายขึ้น โดยอาจจะตั้งคำถามกับนักเรียนว่า

  1. รู้สึกอย่างไรกับการทำกิจกรรมนี้
  2. รูปที่นักเรียนวาดใช้ตัวเลขอะไรเป็นส่วนประกอบส่วนใดบ้าง
  3. ทำไมถึงเลือกตัวเลขนี้มาวาดภาพ
  4. คิดว่าสามารถวาดรูปอะไรได้อีกบ้างที่มีตัวเลขนี้เป็นส่วนประกอบ
  5. นักเรียนมองเห็นตัวเลขอะไรซ่อนอยู่ภายในห้องเรียนบ้าง
  6. คิดว่าครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ไปทำไม
(คือจริง ๆ แค่อยากให้นักเรียนได้ปลดปล่อยจินตนาการแหละ หลาย ๆ คนยังคงกังวลต้องทำตามแบบของครู ต้องทำเหมือนของเพื่อนอยู่เลย T.T แต่เราจะค่อย ๆ ดึงความสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวทุกคนออกมานะ เชื่อมั่นมาก ๆ ว่าทุกคนมีของซ่อนอยู่ เห็นได้จากผลงานที่ทุกคนตั้งใจสร้างขึ้น)


ตัวอย่างผลงานของนักเรียนรีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(4)
เก็บไว้อ่าน
(1)