icon
เข้าสู่ระบบ

หมดแรง หมดพลัง จะทำอย่างไร

1260
ภาพประกอบไอเดีย หมดแรง หมดพลัง จะทำอย่างไร

เรียน/สอนออนไลน์มานาน เกิดภาวะความเครียดเรื้อรัง จะทำอย่างไรดีน้าาา

ภาวะหมดไฟ (Burnout)

ได้เข้าอบรมเติมไฟ วัยทำงาน ของ ม.บูรพา ขอมาสรุปกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่นำไปพัฒนาตัวครูเอง และพัฒนานักเรียนต่อได้


นำความรู้ที่ได้มาใช้ได้มาปรับใช้กับนักเรียน ดังนี้

1.กิจกรรมการฝึกเทคนิคสัญญาณพลัง

สัญญาณพลัง เป็นสภาวะที่บุคคลสามารถดึงพลังบวก เช่น ความเข้มแข็ง กล้าหาญ เชื่อมั่น ความคิดสร้างสรรค์ หรือประสบการณ์ที่ดีของบุคคลและคงไว้ซึ่งพลังบวก มี 3 แบบ ได้แก่ สัญญาณพลังภาพ เช่น ภาพคนที่รัก ภาพอาหาร ฯลฯ สัญญาณพลังเสีย เช่น เสียงดนตรี เสียงพ่อแม่ หรือลูก ฯลฯ สัญญาณสัมผัส เช่น การกอด ตุ๊กตา ผ้าเน่าที่เราติด ฯลฯ

กิจกรรมสัญญาณพลัง ให้นั่งในท่าทางที่สบาย หลับตานึกถึงสัญญาณพลังของตนเอง เมื่อได้สัมผัสสัญญาณพลังเหล่านี้

2.กิจกรรมลดความอ่อนล้าทางอารมณ์

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ เป็นภาวะ ขาดแรงจูใจในการเรียน การทำงาน ความความกระตือรือร้น รู้สึกเหนื่อย ไม่มีพลังเผชิญกับวันต่อๆ ไป

กิจกรรมการใช้ผังเข็มแบบพลังลมปราณ เป็นการจัดการความเครียดอย่างทรงพลัง ช่วยปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอึดอัดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายและสภาวะอารมณ์

กิจกรรมขอให้นักเรียนระบุอารมณ์ทางลบหรือไม่สบายกายหรือไม่สบายใจ ที่เกิดขึ้นตอนนี้ และให้คะแนน (0 หมายถึง เจ็บปวดน้อยที่สุด 10 หมายถึง เจ็บปวดมากที่สุด) เลือกมา 1 อย่าง

แล้วพูดว่า ถึงแม้ว่าฉันจะ ....ปวดหัว (ตัวอย่าง).... ฉันยอมรับและรักตัวเองที่สุด พร้อมทั้ง ใช้มือเคาะตามจุดพลังลมปราณ ตำแหน่งละ 7 ครั้ง ตั้งแต่ 1.คาราเต้ช้อป (ด้านข้างฝ่ามือ ใช้นิ้วทั้งสี่ของอีกข้างเคาะ) 2.กลางศีรษะ ไล่จากหน้าผากไปท้ายทอย 3. เหนือคิ้ว 4.เบ้าตา 5.ขมับ 6. ใต้จมูก 7.คาง 8.ใต้ไหปลาร้า 9.ใต้ชายโครง 10.ข้อมือประกบกัน


3.กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ตั้งเป้าหมายชีวิต

วิเคราะห์สถานภาพ 4 ด้านของชีวิต 1.สุขภาพ 2.การงาน/การศึกษา 3.กิจกรรมสร้างสุข นันทนาการ 4.สัมพันธภาพ ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้ ควรไปในทางเดียวกัน เพราะในชีวิตจริงทั้ง 4 ด้าน ควรไปด้วยกัน ไม่ใช่มุ่งแต่เรียน ไม่สนใจสุขภาพ ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

หลังจากนั้นก็มากำหนดเป้าหมายในแต่ละด้าน


ส่วนที่เหลือ ก็เป็นการพัฒนาสมองส่วนหน้า (Executive Function) ที่เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

หวังว่าพอเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะ สรุปและย่อยจากการอบรมมาให้แล้วค่ะ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)