icon
เข้าสู่ระบบ

โปรแกรมพัฒนาสมองเพื่อความสำเร็จในชีวิต

12752
ภาพประกอบไอเดีย โปรแกรมพัฒนาสมองเพื่อความสำเร็จในชีวิต

เรียนออนไลน์ 6 สัปดาห์ จะทำโปรแกรมพัฒนาสมอง EF ได้อย่างไร ลองไปดูตัวอย่างกันจ้าาา

ทบทวน EF กันอีกสักครั้งว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร


EF คือ ความสามารถในการกำกับความคิด กำกับอารมณ์ และกำกับพฤติกรรมเพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จ ซึ่ง EF พัฒนาได้ตั้งแต่ขวบปีแรกต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 25 ปี หลายคนจึงชี้ว่า EF เป็นรากฐานของทักษะศตวรรษที่ 21 โดยประกอบด้วยศักยภาพทั้งหมด 3 ด้าน (plookfriends.com/blog/content/detail/88158)

 • ความจำในการทำงาน (Working Memory) คือ ความสามารถในการเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ คิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมและใหม่เพื่อนำมาใช้งานได้  

 • การควบคุมยับยั้งตนเอง (Inhibitory Control) คือ สามารถหยุดคิดไตร่ตรองก่อนทำ คิดก่อนพูด อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำเลยทันที เพราะมันอาจส่งผลให้เราเดือดร้อนหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย

 • การมีความคิดยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในเกียร์ว่างได้ มีความสมดุลทางใจ คิดนอกกรอบ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ไม่ยึดติดภายใต้สถานการณ์กดดัน  


โปรแกรมพัฒนาสมองเพื่อความสำเร็จในชีวิต

เนื่องจากเรียนออนไลน์ตลอด 6 สัปดาห์ ผู้สอนจึงได้ออกแบบการพัฒนาสมองที่สนุกและสามารถทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ถึงแม้ว่าไม่ครบทั้ง 100 % แต่ก็ได้ยินเสียงพูดโต้ตอบ และได้ยินเสียงหัวเราะกันบ้าง ครูท่านใดสนใจดูตัวเอย่างได้นะคะ หรือสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ


สัปดาห์ที่ 1 https://www.canva.com/design/DAEuYRI_XgM/YXrBEkpDyyHPfReptkeC-Q/view?utm_content=DAEuYRI_XgM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


สัปดาหี่ 2 https://www.canva.com/design/DAEuYEMmXD8/LTOeqadZ8aAajjq9bfhmTA/view?utm_content=DAEuYEMmXD8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


สัปดาห์ที่ 3 https://www.canva.com/design/DAEuZi9BYtw/iSrzeULcsX7fhCTN-sziIg/view?utm_content=DAEuZi9BYtw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


สัปดาห์ที่ 4 https://www.canva.com/design/DAEuZuMOjKk/u6lz09EN0NpgE3XS76Urhg/view?utm_content=DAEuZuMOjKk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


สัปดาห์ที่ 5 https://www.canva.com/design/DAEuZgda5oA/e4fXPtUl50cjLPbsEeONFg/view?utm_content=DAEuZgda5oA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


สัปดาห์ที่ 6 https://www.canva.com/design/DAEuZ6OUobY/5UZY1thI8GpdxYoNFH7cpQ/view?utm_content=DAEuZ6OUobY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป หากสอน onsite คงต้องเข้มข้นกว่านี้ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า การฝึกเพ่งความสนใจที่ลมหายใจ เป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีประโยชน์มากจึงควรเพิ่มระยะเวลาเรื่อย ๆ และผู้สอนได้นำคลิปวิดีโอการทดสอบปอดมาประยุกต์ใช้ในการฝึกเพีงความสนใจโดยปรับเวลาตั้งแต่ 2 นาที 3 นาที 4 นาที 5 นาที 6 นาที และ 7 นาที (ในการสอนออนไลน์ ที่เด็กมีเวลาจำกัด) และเมื่อจบโปรแกรมมีการประเมินสนุก ๆ เพื่อแจกเกียรติบัตรในการผ่านการอบรมกันด้วยจ้า


หวังว่าคุณครูจะได้มองเห็นแนวทางการจัดกิจกรรมไม่มากก็น้อยนะคะ

มีข้อเสนอ หรือมีท่านใดนำไปใช้แล้วเกิดติดขัดประการใด สอบถามมาได้เลยค่ะ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(7)