icon
เข้าสู่ระบบ

เกม Start Up ปัจจัยการผลิต

23866
ภาพประกอบไอเดีย เกม Start Up ปัจจัยการผลิต

ทบทวนผู้เรียนเรื่อง ปัจจัยในการผลิต ผ่านการ์ดเกม Start Up

ทบทวนผู้เรียนเรื่อง ปัจจัยการผลิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เป็นทีม 4- 5 กลุ่ม

ออกมาจับการ์ดธุระและเงินทุนโดยแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินทีไ่ม่เท่ากัน

เหมือนกับการเริ่มต้น เหมือนกับการ Start Up ธุระกิจ

โดยให้ผู้เรียนแต่ละทีมเป็นผู้ประกอบการ ครูเป็นนายธนาคารและผู้อำนวยความสะดวก

และเปิดแผ่นป้ายสถานการณ์ต่างๆ ใน โปรแกรม Powerpoint

โดยผู้เรียนแต่ละทีม มีสิทธิที่ตัดสินใจลงทุน ซื้อ - ขาย ได้อย่างเสรี

สอนแทรกการสอนผู้เรียนในเรื่องของ การออมและการลงทุนไปในตัว

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: เกม ปัจจัยการผลิต.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 274 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(11)
เก็บไว้อ่าน
(11)