icon
เข้าสู่ระบบ

การวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย (posture analysis)

2731
ภาพประกอบไอเดีย การวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย (posture analysis)

การตรวจและวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายอย่างง่าย โดยทำตารางเพื่อดูความสมดุลของบ่าไหล่ เข่า กระดูกสันหลังคด เพื่อนำไปสู่ความตระหนักในการออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

การวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย (posture analysis)

การตรวจท่าทางและโครงสร้างของร่างกายที่เป็นแนวแกนของร่างกายเช่น ศีรษะ คอ ไหล่ กระดูกสันหลัง สะโพก เข่า หรือแม้แต่เท้า เพื่อหาปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลของโครงสร้างและก่อให้เกิดปัญหากับการเคลื่อนไหวได้ในเวลาต่อมา ซึ่งสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างง่าย ๆ โดยการทำตาราง เป็นสเกล และเพิ่มเติมวัดส่วนสูงยองนักเรียนไปด้วยในตัว


เมื่อนักเรียนมายืนตรงแกนกลาง แล้วครูหรือเพื่อนถ่ายรูปเพื่อให้นักเรียนนำไปวิเคราะห์ ความผิดปกติ ของตัวเอง ตัวอย่างเช่น การนั่งเล่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นาน ๆ กล้ามเนื้อบริเวณคอของเราจะยื่นไปด้านหน้ามากขึ้น เมื่อศรีษะยื่นกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลัง หรือบ่าจะต้องทำงานหนักมากขึ้นจนมีอาการปวดเมื่อย บริเวณไหล่จะงุ้มไปด้านหน้า หลังจะเริ่มค่อม กล้ามเนื้อจะเริ่มเสียสมดุล  หรือสามารถสังเกตกระดูกสันหลังคดได้ในเบื้องตัน ครูพลศึกษาจะได้นำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไปมีจำหน่ายนะคะหากทางโรงเรียนมีงบประมาณ แต่อยากชวนคุณครูลองสร้างนวัตกรรมการสอนกันค่ะ
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)