icon
เข้าสู่ระบบ

การตั้งเป้าหมายพัฒนาสุขภาพของนักเรียน

1671
ภาพประกอบไอเดีย การตั้งเป้าหมายพัฒนาสุขภาพของนักเรียน

การสอนเรื่องสุขภาพของนักเรียน โดยให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนัก ลดไขมันในช่องท้อง ไขมันในร่างกาย เพิ่มกล้ามเนื้อ โดยใช้เครื่องวัดองค์ประกอบด้านร่างกายสร้างความท้าทายให้กับนักเรียน

การตั้งเป้าหมายพัฒนาสุขภาพของนักเรียน

การพัฒนาสุขภาพของนักเรียนโดยใช้เทคนิคสร้างเป้าหมายที่ท้าทายนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นสิ่งที่เชิญชวนให้ครูลองนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือวัดที่เป็นวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถเห็นพัฒนาการของตนเอง

เครื่องมือที่ใช้วัดคือ เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) ที่ประกอบด้วยการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat) เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อโครงร่าง (Skeletal Muscle) ดัชนีมวล-กาย (Body Mass Index) ไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) และอายุร่างกาย (Body Age) ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อ

วิธีการใช้ก็ง่ายและสะดวก โดยการตั้งค่าอายุ เพศ ความสูงของนักเรียน หลังจากนั้นให้นักเรียนถอดรองเท้าไปยืนตามตำหน่งที่กำหนด เพื่อให้เครื่องสแกน ก็จะได้ค่า นักเรียน ค่า BMI เปอร์เซ็นไขมันในช่องท้อง เปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย เปอร์เซ็นกล้ามเนื้อ อายุร่างกาย รวมทั้งแคลอรี่ของอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวัน

กำหนดให้นักเรียนวัด 3 ครั้ง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อให้นักเรียนวางแผน วิเคราะห์ตนเองในการควบคุมน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อ และลดไขมัน หรือคงสภาพร่างกายที่ดีไว้

ชวนคุณครูมาใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาสอนเด็ก ๆ กันค่ะ จะรู้ว่าเด็กมีพลังในการควบคุมน้ำหนักตนเอง และสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างเข้มแข็ง นำไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ทั้งเรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน ด้วยตนเอง


สามารถดูวิธีาการพัฒนาได้ในไฟล์ที่แนบนะคะไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: นำเสนอ มสธ..pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)