icon
เข้าสู่ระบบ

ฮอร์โมนพืช "นักวิจัยไขปัญหาพืชพรรณทางการเกษตร"

2702
ภาพประกอบไอเดีย ฮอร์โมนพืช "นักวิจัยไขปัญหาพืชพรรณทางการเกษตร"

กิจกรรม "นักวิจัยไขปัญหาพืชพรรณทางการเกษตร" โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา

แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม "นักวิจัยไขปัญหาพืชพรรณทางการเกษตร" โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ดังนี้

  • น้ำยางน้อย ออกดอกน้อย ผลไม้สุกช้า (ฮอร์โมนที่ใช้ในการแก้ปัญหา คือ แก๊สเอทิลีน)
  • ใบแก่เร็ว ผลไม้แก่ไว พืชไม่เป็นพุ่ม (ฮอร์โมนที่ใช้ในการแก้ปัญหา คือ ไซโทไคนิน)
  • ผลไม้มีขนาดเล็ก วัชพืชเต็มสวน พืชออกดอกแต่ไม่ติดผล (ฮอร์โมนที่ใช้ในการแก้ปัญหา คือ ออกซิน)


จากนั้นร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาลงบนแผ่นภาพต้นไม้ปัญหา Issue Trees พร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียนแหล่งอ้างอิง : wosdec.org.uk/methodologies/issue-trees

inskru.com/idea/-MVfSmW4-xOX4BW7IF8q


ตัวอย่างผลงานนักเรียน


ถามคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน

“หากนักเรียนต้องการบ่มกล้วยให้สุกพร้อมกันหลาย ๆ หวีจะใช้วิธีการใด” แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วตอบคำถาม

(แนวคำตอบ : นำกล้วยที่สุกแล้ว 1 หวี มาใส่รวมกับกล้วยที่ยังไม่สุกแล้วปิดหรือนำผ้ามาคลุมให้มิด เอทิลีนที่อยู่ในกล้วยสุกจะช่วยกระตุ้นให้กล้วยหวีอื่น ๆ สุกเร็วขึ้นตามไปด้วย)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: แผนภาพต้นไม้.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)