icon
เข้าสู่ระบบ

เรียนประวัติศาสตร์ก็โต้วาทีได้

7724
ภาพประกอบไอเดีย เรียนประวัติศาสตร์ก็โต้วาทีได้

วิชาประวัติศาสตร์บูรณาการร่วมกับวิชาภาษาไทย ในรูปแบบการโต้วาที ที่จัดการเรียนรู้แบบ Constructivism เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เป็นการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คือ ร่วมคิด ร่วม วางแผน ร่วมปฏิบัติงานและชื่นชมผลงานร่วมกัน

ครั้งหนึ่งเคยสอนในบทเรียนของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆของโลก เราเลยมานั่งคิดว่า จะจัดการสอนแบบ Active Learning  ที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ และอยากสร้างโปรเจคที่เรียนรู้บูรณาการร่วมกับวิชาภาษาไทย เรื่องการโต้วาที การจัดการเรียนการเรียนแบบโต้วาที (Debate) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย การจัดการเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้คือ ร่วมคิด ร่วม วางแผน ร่วมปฏิบัติงานและชื่นชมผลงานร่วมกัน


(เก็บคะแนนไปพร้อมกันเลย โปรเจคเดียว…รวบตัวชี้วัดทั้งไทย/ประวัติศาสตร์5555)


1.ครูชุเลยสร้างโปรเจคนี้ โดยให้โจทย์ว่า…ไปสร้างหัวข้อญัตติที่นักเรียนสนใจในทวีปนั้นมา >> ข้อสรุปภายในชั้นเรียน ในญัตติ “ยุโรปศิวิไลซ์กว่าอเมริกา”

2.นักเรียนภายในห้องจัดกลุ่ม/จัดทีมงานในหน้าที่ที่ต่างกัน เช่น ทีมฝ่ายค้าน ฝ่ายเสนอ พิธีกร กรรมการ สต๊าฟจัดโต๊ะ กองเชียร์ ครีเอทีฟ กราฟฟิค/ตัดต่อ เป็นต้น เพื่อฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

3.นักเรียนแต่ละฝ่ายวางแผน ปรึกษาร่วมกัน นักเรียน/ครูชุ/ครูภาษาไทยเกี่ยวกับหลักการโต้วาที และประเด็นที่จะนำเสนอเพื่อความถูกต้องและครอบคลุมประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

4.วันจัดกิจกรรมโต้วาที คือแบบสนุกมากกๆๆ นักเรียนสามารถนำเสนอประเด็น/ข้อมูล/สถิติ ที่แบบ…ครูเองยังอึ้ง!!! กว่าที่คิด เพราะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง ครอบคลุมหักล้างกันอย่างดุเดือด นักเรียนทุกคนทำได้ดีมากทุกฝ่ายงานทุกตำแหน่ง

5.ขั้นนี้เรียกว่าไม่มีฝ่ายแพ้ชนะ แต่ให้เป็นลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมผลงานร่วมกัน โดยคณะกรรมการฯ ที่เป็นนักเรียน / คุณครู / รุ่นพี่ / เพื่อนๆในห้อง

สุดท้าย…

ไม่ว่ากิจกรรมไหนๆโปรเจคใดๆที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่ได้มากกว่าเนื้อหาวิชา

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 8

ชื่อไฟล์​: 2E812FE1-89E2-4D44-B95E-D1579A8FADEC.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(4)