icon
เข้าสู่ระบบ

กฎใหม่โรงเรียน (อะไรบ้างที่จำกัดเธอในโรงเรียน?)

16096
ภาพประกอบไอเดีย กฎใหม่โรงเรียน (อะไรบ้างที่จำกัดเธอในโรงเรียน?)

กฎใหม่โรงเรียน อะไรบ้างที่จำกัดเธอในโรงเรียน ? นี่เป็นห้องเรียนล้ำเส้นที่ถูกนำมาใช้สอนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง เรื่อง สิทธิ (แจก FREE ไฟล์กิจกรรม) ให้ผู้เรียนได้พูดในสิ่งที่เขาคิด ให้ผู้เรียนได้ลองกำหนดชีวิตของเขาผ่านการวิพากษ์


กิจกรรมนี้สามารถใช้สอนได้ในรูปแบบออนไซต์ กับออนไลน์นะครับ ให้นักเรียนเตรียมกระดาษหรือสมุดก็ได้

จากนั้นแบ่งกระดาษออกเป็น 4 ส่วน ตามขั้นตอน

เมื่อได้กระดาษออกเป็น 4 ส่วนแล้วให้เขียนหมายเลข 1-4 ถึงลงไปบนมุมกระดาษ แผ่นละ 1 ตัวเลข

เริ่มต้นด้วยคำถามแรก พร้อมกับให้นักเรียนหยิบกระดาษหมายเลข 1 ขึ้นมาเพื่อเขียนคำตอบ

ข้อจำกัดใน Google Meet ให้นักเรียนได้เขียนครบทั้ง 4 แผ่นก่อน แล้วค่อยให้นักเรียนเปิดกล้องเพื่ออ่านคำตอบของนักเรียนในแต่ละข้อนะครับ

นี่เป็นคำตอบที่ให้นักเรียนส่งเข้ามาในกลุ่มเฟส เพื่อที่ครูจะได้อ่านอีกครั้งและดำเนินการประเมินผลของกิจกรรม อันนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับ

เข้าเนื้อเรื่องสถานการณ์สมมุติ "กฎใหม่โรงเรียน"

กฎโรงเรียนมีทั้งหมด 3 หน้า อยู่ในไฟล์นะครับ แนวคิดเรื่องกฎโรงเรียนนี้มาจากหนังสือ "คู่มือกิจกรรมสู่การอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชน" Human Rights นะครับ
ในกรณีที่ครูอ่านของนักเรียนไม่ถนัด ให้คุณครูสุ่มให้นักเรียนอ่านคำตอบของตนเองให้เพื่อนๆในชั้นเรียนฟังไปเลยนะครับในข้อที่ 3 จะพูดถึงในกฎในโรงเรียนปัจจุบันอีก นักเรียนจะได้พูดถึงกฎในโรงเรียนตัวเองที่ปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางของกระทรวงรึเปล่า ยุติธรรมตัวนักเรียนรึเปล่า


ต่อมาข้อที่ 4 จะพูดในเรื่องของกฎที่อยากเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าของนักเรียน


ในทุกๆข้อครูสอนต้องสรุปใจความของนักเรียนที่สุ่มมาด้วยนะครับ ว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลไปในทางไหน และกล่าวถึงเหตุผลที่นักเรียนเลือกมานั้น เป็นความพอใจของทุกฝ่ายไหม หรือมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในการเปลี่ยนแปลง

-ขอบคุณหนังสือ ห้องเรียนล้ำเส้น กับทุกการสอนเป็นได้ มากๆนะครับที่มอบความกล้า ในการนำห้องเรียนไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอน

-ขอบคุณแนวคิดการสอนจาก คู่มือกิจกรรมสู่การอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชน" Human Rights

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: กฎใหม่โรงเรียน X NANNO FREE.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 25 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(3)