icon
เข้าสู่ระบบ

ประมูลสินค้า...ผ่านออนไลน์!!

6271

เกมการ์ด เกมที่เพิ่มความสนุกในห้องเรียนการเรียนรู้ที่โรงเรียน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์จะทำยังไงให้ห้องเรียนการเรียนรู้แห่งนี้ยังสนุกเหมือนเดิม ... จึงนำเอาเกมการ์ดในห้องเรียนมาสู่เกมการ์ดในออนไลน์

กระดานเกมสร้างบน miro : miro.com

การ์ดสุ่มสินค้าสร้างบน worldwall : wordwall.net/th


เรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย      

วิธีการเล่น :

1. คุณครูทำการแบ่งนักเรียนให้รับผิดชอบเป็นกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม แบ่งตามภูมิภาคดังต่อไปนี้ เพื่อรับผิดชอบสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละภาค (สินค้าของกลุ่มตนเองเชื่อมโยงมาจากการสอนก่อนหน้า เช่น ภาคใต้ : อาหารทะเล ภาคกลาง : ข้าว)

        - กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันตก

        - กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        - กลุ่มที่ 3 ภาคใต้และภาคตะวันออก

        - กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง

ซึ่งแต่ละกลุ่มรับผิดชอบกระดานคำตอบแต่ละกลุ่ม

2. คุณครูให้นักเรียนสุ่มการ์ดสถานการณ์ที่จะได้รับแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละกลุ่มที่ได้รับว่าสินค้าที่เราต้องการซื้อเพิ่มเติมจากที่การ์ดสถานการณ์กำหนดให้คืออะไร เพื่อดำเนินการประมูลในขั้นต่อไป

*ตัวอย่างสถานการณ์ : แม่ค้าหน้าใหม่ต้องการรับซื้อผลไม้เมืองหนาว ข้าวสาร และมันสำปะหลัง เพื่อนำไปเปิดบูธขายสินค้า 4 ภาคที่งานประจำปีของจังหวัด จึงต้องการซื้อสินค้าจากพื้นที่นั้นๆ


3. เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละกลุ่มแล้วนั้น คุณครูสุ่มการ์ดสินค้าครั้งละใบ เมื่อได้การ์ดสินค้าขึ้นมา กลุ่มไหนที่มีสินค้าทางการเกษตรชนิดนั้นอยู่ในภาคของตนก็จะเป็นผู้ยกป้ายประมูลและวางเงินเพื่อที่จะขอเป็นผู้ขายและทำการตั้งราคาขายสินค้าได้เลย และต่อไปกลุ่มไหนที่ต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้นก็ต้องยกป้ายประมูลและวางเงินเพื่อที่จะซื้อสินค้าชนิดนั้น (ถ้าหากมีกลุ่มผู้ซื้อมากกว่า 1 กลุ่มก็ให้ทำการประมูลแข่งกัน ซึ่งเริ่มราคาจากที่ฝ่ายผู้ขายได้ตั้งราคาไว้) เมื่อได้คู่ค้าในแต่ละสินค้าแล้วนั้นก็ให้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนตามจำนวนเงินที่ได้ประมูล

สุ่มสินค้า


แลกเปลี่ยนสินค้า


4. เมื่อได้แลกเปลี่ยนสินค้าแล้วนั้น ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตอบลงในกระดานคำตอบของแต่ละกลุ่ม


กติกาการเล่น :

1. การวางเงินประมูลในแต่ละครั้งบิทละขั้นต่ำ 20 บาท (กำหนดให้มีเงินกลุ่มละ 500 บาท)ซึ่งผู้เล่นต้องคำนึงถึงเงินที่มีไม่วางประมูลจนหมด จนไม่สามารถซื้อทรัพยากรอื่นๆที่ต้องการตามการ์ดสถานการณ์ได้ ซึ่งถ้าหากกลุ่มไหนทำภารกิจครบตามบัตรสถานการณ์ก็จะเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าหากกลุ่มไหนเงินหมดก่อนไม่สามารถทำอะไรต่อได้ ก็จะเป็นผู้แพ้ในเกมนี้ไป


  • นักเรียนได้ความสนุกสนานจากการได้ช่วยกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ซึ่งสามารถเปิดกล้องและเปิดไมค์มาช่วยกันคิดเหมือนกับบรรยากาศในห้องเรียนปกติ
  • นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิศาสตร์จากการเรียนในบทเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยควบคู่ไปกับเศรษฐศาสตร์ในการคิดในการประมูลสินค้ากับเงินที่มีอยู่ 


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอเดียกิจกรรมนี้จะช่วยสร้างความสนุกสนานในห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูทุกคน คุณครูสามารถนำไปปรับให้เข้ากับเนื้อหาได้หลากหลายนะคะ เช่น การจัดการทรัพยากร หรือในรายวิชาอื่น เช่น การประมูลคำศัพท์

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(3)