icon
เข้าสู่ระบบ

สอนภาษาอังกฤษเด็กด้วยเพลง Baa, Baa Black Sheep

611
ภาพประกอบไอเดีย สอนภาษาอังกฤษเด็กด้วยเพลง Baa, Baa Black Sheep

เพลงนี้จะช่วยให้เด็กๆรู้สึกสนุกสนาน และยังได้เลียนเสียงแกะในภาษาอังกฤษอีกด้วย นอกจากนี้เรายังสามารถนำเพลงนี้มาช่วยสอนให้เด็กๆได้รู้วิถีชีวิตของชาวนาหรือคนในชนบทในยุคกลาง

เพลง “Baa, Baa, Black Sheep” เป็นเพลงภาษาอังกฤษที่เด็กๆร้องกันอย่างแพร่หลาย โดยมีต้นกำเนิดมาจากเพลง “Ah, vous dirai-je, maman!” ซึ่งเป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสเก่าปี 1761 เขียนโดย Louis Le Maire ต่อมานำมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษและใช้ทำนองเดียวกัน


เพลง "Baa, Baa, Black Sheep" เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับงานรื่นเริงและอุตสาหกรรมขนสัตว์ในยุคกลางในอดีต แต่ปัจจุบันนำมาใช้เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กๆ 


เพลงนี้จะช่วยให้เด็กๆรู้สึกสนุกสนาน และยังได้เลียนเสียงแกะในภาษาอังกฤษอีกด้วย นอกจากนี้เรายังสามารถนำเพลงนี้มาช่วยสอนให้เด็กๆได้รู้วิถีชีวิตของชาวนาหรือคนในชนบทในยุคกลาง เนื่องจากเพลงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษีขนแกะข้อใหม่ในยุคกลาง ศตวรรษที่ 13 ผู้กำหนดการจ่ายภาษีขนแกะข้อใหม่นี้คือคือกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 1 ภายใต้กฎหมายข้อใหม่นี้ระบุว่า ราคาขนแกะที่ชาวนาขายได้ 1 กระสอบให้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งต้องแบ่งให้กษัตริย์ ส่วนที่สองต้องแบ่งให้โบสถ์ และส่วนสุดท้ายให้ชาวนาเก็บไว้


เนื้อเพลง

Baa, baa, black sheep,

Have you any wool?

Yes sir, yes sir,

Three bags full.

One for the master,

One for the dame,

And one for the little boy

Who lives down the lane


คำแปล

แกะดำเอ๋ย

มีขนสัตว์หรือไม่?

มีครับ มีครับ

มี 3 ถุงเต็มครับท่าน

ถุงแรก ให้เจ้านายครับ

ถุงที่สอง ให้ท่านหญิง

ถุงที่สามให้เด็กน้อยที่อาศัยอยู่ถนนเส้นโน้นครับ


คำศัพท์ที่น่าสนใจ

Baa Baa — การเลียนเสียงแกะในภาษาอังกฤษ

Yes sir — เป็นคำที่ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ตอบรับผู้บังคับบัญชา พบว่ามีการใช้ทั่วไปในระบบราชนาวีอังกฤษ

Master — เจ้านาย (เปรียบถึงกษัตริย์ ที่ชาวนาต้องแบ่งเงินค่าขนสัตว์ให้กษัตริย์ส่วนหนึ่ง)

Dame — คุณผู้หญิง, ท่านผู้หญิง (เปรียบถึงขุนนางที่เก็บส่วยจากชาวนา และโบสถ์ที่ชาวนาต้องแบ่งเงินค่าขนสัตว์ให้อีกส่วนหนึ่ง)

Lane — ถนนแคบๆ, ตรอก, ซอย


การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กจะแตกต่างจากการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต หรือผู้ใหญ่อยู่มาก เพราะเด็กเล็กๆมักจะให้ความสนใจกับเรื่องใกล้ตัว และสิ่งที่จับต้องได้มากกว่า การนำเพลงมาใช้สอนภาษาอังกฤษจึงเป็นไอเดียที่ดี และได้รับการแนะนำจากครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษหลายท่าน คุณก็สามารถนำไปสอนเด็กเล็กได้เช่นกัน นอกจากจะช่วยให้เด็กๆเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนานแล้วยังสอนให้เด็กๆรู้เรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจของเพลงนั้นได้อีกด้วย

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)