icon
เข้าสู่ระบบ

10 วิธีจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์

2581
ภาพประกอบไอเดีย 10 วิธีจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์

🔥 10 วิธี จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์เติมเสียงหัวเราะ กระตุ้นความสงสัยให้ชั่วโมงภาษาอังกฤษ เบื่อแล้วท่องศัพท์ เหนื่อยกับการแต่งประโยคซ้ำ ๆ ถ้าคุณครูกำลังมองหาวิธีจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนทดลองใช้ภาษาอังกฤษแบบนอกกรอบ เน้นความสนุกและการสื่อสารเป็นหลัก เราเลือกสรร 10 วิธีการใหม

Reading | อ่าน

.

 ลงไม้ลงมือ

.

การลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ตามขั้นตอน จะทำให้สมองของเราปรับโหมดเปิดรับสิ่งใหม่ได้ง่าย การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการลงมือประดิษฐ์งานฝีมือ พับกระดาษ ทำขนม จึงเป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ทั้งสนุกและช่วยฝึกฝนการทำความเข้าใจประโยค จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ไปพร้อม ๆ กัน เป็นจุดเริ่มต้นการลองผิดลองถูกที่เห็นผลได้ทันที ผ่านผลงานที่ลงมือทำตามขั้นตอนที่เข้าใจ

.

อ้างอิงไอเดียดี ๆ จาก https://www.educations.com/.../creative-ways-to-practice...


Reading | อ่าน & Writing | เขียน

.

 ห่วงโซ่ต่อคำ

.

เกม เป็นตัวช่วยสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทำให้เด็ก ๆ เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างง่ายดาย เปลี่ยนจากการท่องศัพท์ทีละคำ มาเป็นการเล่นเกมต่อคำกันดีกว่า วิธีการเล่นก็แสนจะง่ายดายคล้ายการเล่นต่อเพลงที่เราคุ้นเคย

.

เมื่อคนแรกเขียนคำแรกลงบนกระดานหรือกระดาษแผ่นใหญ่ คนต่อไปก็จะต้องเลือกคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรท้ายสุดของคำแรก จากนั้นเขียนต่อกันไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน อาจจะใช้การจับเวลาในแต่ละรอบ หรือเพิ่มเงื่อนไขจำนวนตัวอักษรแต่ละคำเข้าไปด้วย เราก็จะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ ฝึกสังเกตการสะกดคำไปพร้อม ๆ กันคราวละหลายสิบคำ

.

อ้างอิงไอเดียดี ๆ จาก

https://www.icebreakers.ws/small-group/word-chains.html


Reading | อ่าน & Speaking | พูด

.

 บอกข่าวเล่าเรื่อง

.

บทบาทสมมติก็เป็นเครื่องมือสนุก ๆ ที่นำมาใช้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรอบด้าน กิจกรรมนี้คุณครูอาจให้นักเรียนจับกลุ่มกันทำรายการข่าว จำลองสถานการณ์ขึ้นมา ให้สมาชิกในกลุ่มรับบทบาทที่แตกต่างกัน ทั้งผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ พยานในเหตุการณ์

.

นอกจากจะได้ฝึกฝนการอ่านและการพูดแล้ว ยังทำให้นักเรียนได้เข้าใจการใช้ระดับของภาษาที่แตกต่างกันในแต่ละบทบาทอีกด้วย

.

อ้างอิงไอเดียดี ๆ จาก https://www.educations.com/.../creative-ways-to-practice...istening | ฟัง & Reading | อ่าน

.

 ล่าท้าศัพท์

.

หลายคนอาจไม่เคยสังเกตว่าภาษาอังกฤษอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด ลองกำหนดโจทย์ให้นักเรียนค้นหาคำ หรือข้อความภาษาอังกฤษจากสิ่งของใกล้ตัว หากใช้พื้นที่ในห้องเรียน คุณครูอาจจะใช้วิธีเตรียมสิ่งของ สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษไว้ให้ล่วงหน้า หรือหากเป็นการเรียนออนไลน์ อาจจะให้นักเรียนลุกขึ้นไปหยิบส่ิงของมาวางหน้ากล้อง หรือยกอุปกรณ์สื่อสารไปใกล้ๆ สิ่งของเหล่านั้นเพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นทุกคนมองเห็น

.

การชี้แจงโจทย์ของคุณครูแต่ละคน เป็นได้ทั้งสไลด์พิมพ์ข้อความให้นักเรียนอ่าน หรือพูดออกเสียงให้เด็ก ๆ ฝึกฟังก็ได้

.

ลิงก์ https://eslgames.com/scavenger-hunt

.


Reading | อ่าน & Speaking | พูด

.

 แปลไม่ออก บอกให้ถูก

.

เติมความท้าทายให้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยการหยิบยกคำ ประโยค สำนวนไทย สุภาษิตไทย คำสแลงภาษาไทย ที่ไม่สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างตรงไปตรงมาได้

.

เมื่อได้โจทย์ที่เป็นภาษาไทยแล้ว ให้นักเรียนทดลองหาวิธีการสื่อสารเพื่ออธิบายเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอื่น ๆ ช่วยกันทายว่า หมายถึงอะไรกันแน่นะ

.

อ้างอิงไอเดียดี ๆ จาก https://www.educations.com/.../creative-ways-to-practice...Reading | อ่าน & Speaking | พูด

.

 เรื่องเก่าเล่าใหม่

.

ฝึกอ่านนิทานภาษาอังกฤษยอดฮิต เรื่องเล่ายอดนิยมที่ทุกคนรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี เช่น นิทานอีสป เทพนิยาย นิทานพื้นบ้าน เมื่อเข้าใจโครงเรื่อง จดจำตัวละครได้แล้ว ให้แต่ละคน เล่าใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง อาจจะใช้ท่าทางประกอบ วาดภาพประกอบเมื่อนึกคำศัพท์ไม่ออก

.

การอ่านวรรณกรรม ช่วยพัฒนาทักษะการเดาความหมายจากบริบท ฝึกการสรุปใจความสำคัญ การเล่าเรื่องเดิมใหม่อีกครั้งตามความเข้าใจของตัวเอง เป็นการฝึกฝนการใช้คำเชื่อม และทำให้เห็นว่าเรื่องราวเดียวกันเล่าได้สารพัดรูปแบบเลยล่ะ

.

อ้างอิงไอเดียดี ๆ จาก https://www.educations.com/.../creative-ways-to-practice...
Listening | ฟัง & Reading | อ่าน

.

 เกมอ่านเวลา

.

ฝึกอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษผ่านเกม ทั้งตื่นเต้นและได้เห็นรูปแบบการบอกเวลาที่หลากหลาย ท้าทายเชาว์ปัญญา มีทั้งเสียงให้ฟัง และคำภาษาอังกฤษให้อ่าน โดยในเกมจะมีหน้าปัดนาฬิกาขึ้นมาให้เลือก 3 อัน หากเลือกผิดก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่

.

เกมนี้จะช่วยในการฝึกฝนทั้งการฟังและการอ่านคำบอกเวลาไปพร้อมกัน ยิ่งฝึกมากก็ยิ่งได้เห็นตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกันตามไปด้วย

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time


Reading | อ่าน & Writing | เขียน

.

 เติม “ขำ” ในช่องว่าง

.

Mad Libs เป็นเกมภาษาอังกฤษที่กำหนดเค้าโครงเรื่องเล่ามาก่อนแล้ว แต่จะเว้นช่องว่างระหว่างประโยค ให้ผู้เล่นเติมคำประเภทต่าง ๆ เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ ฯลฯ โดยคนที่คอยเติมคำในช่องว่าง จะเป็นคนเดียวที่เห็นเรื่องราวทั้งหมด คนอื่น ๆ ที่ช่วยกันเลือกคำจะไม่รู้ว่าคำที่ตัวเองเลือกนั้นไปปรากฏตรงส่วนใดของเรื่อง

.

เมื่อนำเรื่องราวที่ช่วยกันเติมคำครบแล้วมาอ่านพร้อมกัน เรื่องที่ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องตลก ๆ ชวนให้ทุกคนขำกลิ้งไปด้วยกัน เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนการแยกประเภทของคำในภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

.

เข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างเกม Mad Libs ได้ที่ https://www.madlibs.com/printables


Listening | ฟัง & Speaking | พูด

.

 เรียนภาษาผ่านร่างกาย

.

การสื่อสารไม่ได้เป็นเรื่องของภาษาแต่เพียงอย่างเดียว การได้ออกท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย

.

การเรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมการขยับกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ฝึกออกเสียงตามไปด้วย ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามธรรมชาติ การได้ยินจนคุ้นหู เห็นจนคุ้นตา ได้สัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนาน จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ได้ต่อไปอีกไม่รู้จบ


Sign: Reading | อ่าน

.

 ตามหา A B C

.

กิจกรรมง่าย ๆ แต่ได้ฝึกการสังเกตอย่างเข้มข้น สำหรับชั้นอนุบาล การจดจำตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้นไม่จำเป็นต้องอ่านเรียง A - Z จากบนกระดานเสมอไป แต่คุณครูสามารถพาเด็ก ๆ ออกไปข้างนอก ชี้ชวนกันดูรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับตัวอักษรทั้ง 26 ตัว

.

หากไม่สะดวกออกไปข้างนอกได้ อาจจะใช้อุปกรณ์หน้าตาแตกต่างกันเท่าที่มีอยู่ในบ้าน หรือในห้องเรียน มาจัดเรียง วางต่อกันให้มองเห็นเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้นะ


 ใครมีไอเดียการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ที่ทั้งสนุกและเสริมความกล้า มาแบ่งปันกันเถอะ

1 ไอเดียของคุณ สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อีกนับไม่ถ้วน

.

อ่านรายละเอียดและวิธีการส่งไอเดียได้ที่

 http://bit.ly/insKru_English_BraveFast

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)