icon
เข้าสู่ระบบ

Thinking of you ใช้ Padlet อธิบายตัวตนของเด็ก

17815
ภาพประกอบไอเดีย Thinking of you ใช้ Padlet อธิบายตัวตนของเด็ก

Thinking of you (made with a warm hug) ใช้เว็บไซต์ Padlet ในการให้เด็กๆอธิบายตัวตนของตนเอง โดยให้เด็กๆหารูปภาพในหัวข้อ "เห็นภาพนี้ต้องคิดถึงเธอ" แล้วนำมาโพสต์บน Padlet สามารถแก้ปัญหานักเรียนบางคนอายที่จะเปิดกล้อง และครูเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก ไม่บังคับเด็กเปิดกล้องเวลาเรียนออนไลน์

ใช้ Padlet สื่อความคิดถึง

จากประสบการณ์การสอนออนไลน์ได้สังเกตว่านักเรียนบางคนไม่เปิดกล้องขณะเรียน และผู้ปกครองได้แจ้งครูว่านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่กล้าเปิดกล้อง กลัวเพื่อนๆล้อ ครูจึงคิดกิจกรรม Thinking of you (made with a warm hug) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้อธิบายตัวตนของตนเองผ่านรูปภาพ โดยครูสร้างกระดาน Padlet บน padlet.com/dashboard และส่ง Link ให้กับเด็กๆและพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม จากนั้นให้เด็กๆหารูปภาพและนำมาโพสต์ สามารถใส่คำคม หรือเหตุผลที่เลือกรูปภาพนั้นๆ และเพื่อนคนอื่นๆยังสามารถกด Like และ Comment ในโพสต์ของเพื่อนได้อีกด้วย โดยครูให้เด็กๆพยายามใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนคำหรือประโยคด้วยค่ะ

จากการทำกิจกรรม เด็กๆมีความสนุกกับการหารูปภาพที่สะท้อนตัวตนของตนเองและการหาคำคม อีกทั้งยังทำให้นักเรียนเห็นรูปภาพของเพื่อนๆคนอื่นๆและทายว่าเพื่อนคนนั้นคือใคร

กิจกรรมนี้สามารถปรับใช้ได้หลายวิชามากๆเลยค่ะ


ตัวอย่าง Padlet ที่ครูสร้าง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(10)