icon
เข้าสู่ระบบ

ประโยคเพื่อการสื่อสารแสนสนุก

31982
ภาพประกอบไอเดีย ประโยคเพื่อการสื่อสารแสนสนุก

การสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร โดยเทคนิคใช้กิจกรรมเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมกลุ่ม


  • นักเรียนจับกลุ่ม 6 กลุ่มละ 4 คนโดยสุ่มจากจิ๊กซอว์

ประโยคบอกเล่า

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคคำถาม

ประโยคแสดงความต้องการ

ประโยคข้อร้อง

ประโยคคำสั่ง


  • จัดผู้เรียนให้นั่งเป็นวงกลม

  • รับส่งกล่องสุ่มอย่างนอบน้อม

  • พลิกด้านหลังจะมีชื่อประโยคนั้นอยู่


  • ช่วยกันตอบคำถาม

1.ประโยคอะไร

2.ใช้สำหรับ

3.แต่งประโยค

4.ข้อสังเกต

  • นำเสนอผลงาน  • ครูกล่าวขอบคุณและทบทวนผลงานนักเรียน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 4

ชื่อไฟล์​: แผนการจัดการเรียนรู้ .pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 52 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)